Eiendom
2 minutter lesetid

Nå selges det unike bygget

6/06/2024, 08:00
Nå selges det unike bygget
Foto: Dmitry Tkachenko
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Byråden tillater seg å være optimist når Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten byr på sitt aller mest spesielle eiendomsobjekt: Tryvannstårnet.

Det 118 meter høye tårnet som nå er lagt ut for salg i det åpne markedet, ble bygget i 1962 som et spleiselag mellom Oslo kommune, Forsvarets fellessamband, Telegrafverket og NRK. Kommunen har hele tiden stått som eier, men etter at Telenor-eide Norkring pakket ned sendere og mottakere i 2018, har det ikke vært drift i tårnet. Oslo kommune har ikke funnet ny kommunal bruk av eiendommen.

– Salget av Tryvannstårnet er en del av kommunens strategi for å få tatt flere av kommunens ledige bygg i bruk, forteller direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) Eskil Bråten.

EBY leder det tverrkommunale oppfølgingsprosjektet for å få tatt flere av kommunens ledige bygg i bruk.

– Det er viktig at bygg som kommunen selv ikke trenger, selges og tas i bruk av andre. Tryvannstårnet er et ikonisk bygg for Oslo og det er helt sikkert noen der ute som kan gi bygget et nytt liv, sier byråden.

I anledning salget er det skilt ut 12 mål tomt rundt tårnet som følger med. I tillegg til selve tårnbygningen ligger det blant annet med et kioskbygg, en kontorfløy og ganske mange kvadratmeter med underjordiske arealer på salgseiendommen. Disse kan ny eier selv bestemme om skal åpnes opp for publikum eller ikke, men selve tårnet får vedkommende ikke ha helt i fred.

– Vi selger med vilkår som sikrer allmenheten både fri ferdsel over eiendommen og tilgang til selve tårnet. Vi må sørge for at fremtidige generasjoner ikke går glipp av Oslos råeste utsikt, avslutter Bråten.

#oslo #oslo kommune #tryvannstårnet
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0