Eiendom
2 minutter lesetid

Norwegian Property kjøper det spesielle og vernede bygget i kvadraturen

30/10/2023, 09:09
Norwegian Property kjøper det spesielle og vernede bygget i kvadraturen
Foto: Riksantikvaren
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Kjøpesum for 100% av aksjene er avtalt til NOK 100 millioner. Eiendommens eksisterende lån vil bli videreført frem til 15. desember 2023, som også er opprinnelig forfallstidspunkt for lånet. Styret i Norwegian Property ASA vil i løpet av høsten vurdere å utstede nye aksjer i selskapet i forbindelse med den langsiktige finanseringen av kjøpet.

Det ikoniske bygget i Kvadraturen har blitt totalrehabilitert, og var klart til innflytting for leietakere i slutten av 2020. Bygget har flere solide leietakere med lange leiekontrakter, hvor Nordic Office of Architecture / Norconsult er den største. Årlige leieinntekter per 30/09-2023 er på NOK 90 millioner.

NPRO-konsernet har tre klare geografiske satsingsområder: Oslo CBD, Nydalen og Fornebu, og dette er et strategisk viktig kjøp for NPRO som innebærer en økt satsing i CBD.

CEO, Bent Oustad, uttaler: «Det er med stor entusiasme vi har kommet til enighet med ca 95% av eierne av Telegrafen Invest om kjøp av deres aksjer i eiendommen Telegrafen i Kongens gate 21.  Vi søker kontinuerlig etter kvalitetsbygg, med gode leietakere til en rimelig penge som kan være med å videreutvikle porteføljen vår i CBD. Telegrafen i dagens form passer perfekt inn i porteføljen vår. Eiendommen er miljøklassifisert Breeam-in-use Excellent, har sentral beliggenhet og nærhet til kollektivtrafikk og oppfyller dermed viktige krav i vår bærekraftstrategi.»

Kathrine Astrup Fredriksen uttaler: «Kjøpet er i tråd med selskapets vekststrategi hvor vi også opportunistisk evner å utnytte hendelser i markedet. Bygget ble oppført for 100 år siden og ble ferdig totalrehabilitert i 2020. Vi skal bidra til langsiktig verdiskaping i årene som kommer, og gleder oss til de neste 100 årene. Med kjøpet har vi utvidet vår eksponering i Oslo sentrum hvor vi allerede eier en betydelig eiendomsmasse».

#norwegian property #npro
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0