Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Polaris Eiendom med unikt samarbeid i Narvik

8/12/2023, 09:30
Polaris Eiendom med unikt samarbeid i Narvik
Assisterende rådmann Lars Norman Andersen, adm. dir i Narvikgården, Bjørnar Evenrud, adm dir i Polaris Eiendom, Rolf Thorsen, arkitekt i partner i A-lab, Espen Veiby og rådmann Lars Skjønnås. Foto: Kristoffer Klem Bergersen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Narvik kommune, Polaris Eiendom og Narvikgården AS går sammen om å planlegge byrommene, bygårdene og førsteetasjene i Narvik sentrum. Narvikgården er kommunens eiendomsutviklingsselskap – med en stor portefølje av eiendommer i Narvik sentrum.

– Vi må innrette oss på en sånn måte at folk får lyst til å være i sentrum, at vi faktisk stopper opp og bruker byen, sier kommunalsjef Lars Norman Andersen i Narvik kommune om det som nå er på trappene.

Rolf Thorsen er administrerende direktør i Polaris. Han mener samarbeidet skal skape et varmere og mer inkluderende Narvik.

– Kort fortalt vil vi utforme gater og torg som skjermer for været, som gir lys og varme, og som ser finere ut. Så skal sentrum ble en opplevelse for hele familien, med alle de tilbud man ønsker seg innen handel, service og servering, og kanskje flotte lekeplasser. Ikke minst er det viktig med tilbud på gateplan med en god lokal snert. Grepene vi gjør må stå i stil med narvikingenes stolte historie og store fremtidsvyer, sier Rolf Thorsen.

De tre aktørene inngår nå et samarbeid om et bygulvsdokument som vil legge føringer for en helhetlig og god utvikling av Narvik sentrum.

– At byplanlegging skjer i tett felleskap mellom kommune og eiendomsutviklere gjennom en felles bygulvstrategi er helt nytt i norsk sammenheng. Kvaliteten på det vi kommer frem til kan bli veldig mye bedre enn hvis vi sitter hver for oss. Og vi kan få på plass gode tiltak langt raskere enn hvis vi sitter i hver vår silo, sier administrerende direktør i Narvikgården, Bjørnar Evenrud.

De tre aktørene har hånd om til sammen rundt tre fjerdedeler av Narvik sentrum. Dermed har aktørene også kraft til å gjennomføre ideene rundt et bygulvsdokument. Dokumentet skal være et middel for felles samling og forankring av innbyggernes, myndighetenes og grunneiernes mål og forslag for de mange byrommene, bygårdene og førsteetasjene i Narvik sentrum.

– Narvik er i støpeskjeen for en ny industrihistorie. Skal vi rekruttere mennesker til jobb og familieliv i Narvik, er vi avhengig av et sentrum som fungerer godt, sier rådmann i Narvik kommune, Lars Skjønnås.

Han ønsker nå engasjement fra innbyggerne i Narvik.

– Vi er fulle av forventinger til hva vi får ut av denne prosessen. Nå får vi dykket ned og sett på potensialet, så skal vi være påpasselige med å ta hensyn til hva innbyggerne mener. Entusiasmen den gjengse Narvik-boer utviser, er helt essensielt for å lykkes med dette prosjektet, sier Skjønnås.

Med på laget får man også arkitektkontoret A-lab. Selskapet var en sentral rådgiver da Rolf Thorsen jobbet med utviklingen av Bjørvika. var en sentral rådgiver.

– I løpet av første halvår neste år vil vi invitere folk til å delta i planleggingen. Folk skal få melde hva slags tilbud de ønsker seg, slik at vi treffer behovene. De store fysiske tingene tar lengre tid å få på plass, men det er mye som kan gjøres med kunst og dekorasjoner, lys, benker og lekeplasser. Når vi ser ting samlet og under ett får vi en helt annen mulighet til å legge i kraft og ressurser i utviklingen, blant annet ved å trekke inn Norges fremste arkitekter i arkitektkontoret A-lab, sier Thorsen.

#narvik kommune #narvikgården #polaris eiendom
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0