Eiendom
1 minutt lesetid

Ringerike, Asker og Bærum tingrett tilbake på historisk grunn

22/11/2023, 10:12
Ringerike, Asker og Bærum tingrett tilbake på historisk grunn
Tingretten er snart tilbake på historisk grunn i Sandvika. Det planlegges å etablere et tilbygg på 100 kvadratmeter, som skal knytte sammen Malmskriverveien 2 og 4. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Tinghuset i Malmskriverveien 2 i Sandvika huset tingretten frem til 2022, da de flyttet til midlertidige lokaler på Kjørbo grunnet byggearbeider på tilstøtende eiendommer. Kontorbygget i Malmskriverveien 4 har tidligere blant annet også inneholdt tre rettssaler. Det planlegges å etablere et tilbygg på 100 kvadratmeter, som skal knytte de to eiendommene sammen.

– Gjennom den nye avtalen får tingretten moderne domstollokaler som ivaretar behovene i forhold til areal, sikkerhet og logistikk ved å benytte de to byggene i Tinghuskvartalet, sier sorenskriver Kristin Jahre Ramm.

Tinghuset i Sandvika har en høy kultur- og arkitekturhistorisk verdi. Eiendommen er et representativt eksempel på brutalistisk betongarkitektur fra 1970-tallet, og det har vært domstolvirksomhet i bygget siden det ble oppført i 1971. Entra er naturlig nok godt fornøyd med at tingretten blir værende i Sandvika også de neste 20 årene.  

– Vi er veldig glade for at vi kan videreføre det gode samarbeidet vi har med Ringerike, Asker og Bærum tingrett i Sandvika. Domstolen er en viktig bestanddel i regionbyen. Eiendommen er en del av vår felles Sandvika-historie, og den kulturhistoriske verdien er tett forbundet med fortsatt domstolvirksomhet i lokalene, sier Henning Berger-Nortvedt, som leder Entras virksomhet i Sandvika.

#entra #sandvika
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0