Eiendom
1 minutt lesetid

Samles i moderne kontorer

16/04/2024, 08:00
Samles i moderne kontorer
Hordaland tingrett og Hordaland jordskifterett samles i Valkendorfsgate 6, Bergen. Foto: Entra ASA
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Domstoladministrasjonen har leid lokaler for Hordaland tingrett i Valkendorfsgate 6 siden 2009. I 2027 samler Domstoladministrasjonen Hordaland tingrett og Hordaland jordskifterett på samme lokasjon. Domstoladministrasjonen har i mange år arbeidet for at Hordaland tingrett og Hordaland jordskifterett skal få moderne og gode lokaler i Bergen. Nå får domstolene kontorer i Valkendorfsgate 6, og publikumsrelatert aktivitet i tinghuset. En ny gangbro gir direkte tilknytning mellom bygningene. Dette er mulig med bakgrunn i Stortingets bevilgning til rehabilitering av Bergen tinghus.

– Beliggenheten og lokalene i Valkendorfsgate 6 er ideell for domstolene. Her får vi tilpassede og moderne kontorer med direkte adkomst til tinghuset. Dette bidrar til mer effektiv saksavvikling og trygge omgivelser for brukere og ansatte, sier Håkon Rastum, sorenskriver i Hordaland tingrett.

Valkendorfsgate 6 er et kjent landemerke og en viktig del av Bergens rike historie og kultur. Eiendommen er fra 1933 og ble bygget i jugendstil. Den har gjennomgått flere rehabiliteringer og er nå et moderne kontorbygg med effektive og miljøriktige løsninger. Entra er svært fornøyd med at domstolene vil ha tilhold i eiendommen videre. 

– Det er hyggelig å fortsette det gode samarbeidet vi har med Domstoladministrasjonen og domstolene. Dette er viktige funksjoner for byen og regionen. Gjennom å legge til rette for at domstolene kan samles i Valkendorfsgate 6, viderefører vi tilhørigheten til den historiske delen av Bergen sentrum, sier Sturla Hjelmervik, leder av Entra i Bergen.

#bergen #domstolsadministrasjonen #entra #tingrett
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0