Eiendom
1 minutt lesetid

SBB selger til leietaker

27/09/2023, 10:35
SBB selger til leietaker
Leiv Synnes. Foto: SBB Samfunnsbygg.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Kjøpesummen er cirka 2,8 milliarder kroner. Eiendommene har en årlig leieinntekt på ca. 119 millioner kroner på 2024-nivå og et estimert driftsresultat på 114 millioner kroner, noe som innebærer en initiell avkastning på 4 prosent. Salget vil skje ca. 10 prosent under bokført verdi per Q2 2023.

– Våre relasjoner til våre leietakere er veldig viktig, og vi har sagt at vi er åpne for dialog med både private og offentlige leietakere som ønsker å kjøpe eiendommer der de selv er leietakere, sier Leiv Synnes, administrerende direktør i SBB.

Lovisenbergstiftelsen er i dag en av selskapets største leietakere og vil forbli en betydelig leietaker også etter salget.

Overtakelsen er planlagt 29. september og SBB har til hensikt å bruke nettoprovenyet på ca. SEK 955 millioner fra transaksjonen til å styrke selskapets likviditet og finansielle stilling. Med denne transaksjonen har SBB nå signert alle transaksjoner knyttet til intensjonsavtalene som SBB kommuniserte 13. juli i år.

#lovisenberg #sbb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0