Eiendom
3 minutter lesetid

Sentral eiendom i Sandvika skifter eier

17/08/2023, 10:30
Sentral eiendom i Sandvika skifter eier
Sandvika
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Bane NOR Eiendom har kjøpt eiendommen rett ved sporene i Sandvika, som en del av sin strategi om å få flere til å ta mer tog. Selskapets oppdrag er å utvikle gode knutepunkter rundt togstasjoner i hele Norge, og med dette kjøpet vil Bane NOR Eiendom få bedre kontroll over området rundt en av Norges travleste togstasjoner. 

Langsiktige planer

Utviklingsdirektør Morten Austestad forklarer: -Vi kjøpte denne tomten for å skape et bedre knutepunkt og gjøre Sandvika klar for fremtidens jernbane. Å eie tomter så tett på sporet er viktig for oss, både som eiendomsutvikler, men også som støttespiller for jernbanen. 

Per i dag har vi ikke konkrete planer for eiendommen, som har en god kontantstrøm. Vi ønsker å skape gode områder ved stasjonen, og er åpne for ulike arealformål som understøtter knutepunktet som for eksempel hotell, bolig eller kontorer. Det vil også være naturlig å vurdere utvidelse av jernbanestasjonen (antall spor) og bussterminalen i et lengre perspektiv. 

DNB Livsforsikring gir stafettpinnen videre

DNB Livsforsikring kjøpte eiendommene på Leif Tronstads plass i Sandvika i 1999. DNB Næringseiendom har på vegne av DNB Livsforsikring forvaltet og videreutviklet eiendommen siden den gang. Eiendommene består av kontorer, handel og parkering. Arealet samlet for kontor og handel er på ca 13 600 kvm. I tillegg er det nærmere 440 parkeringsplasser.  Eiendommen ligger sentralt passert ved knutepunktet Sandvika Stasjon, med kun 10 min med tog til Oslo S.

Adm. dir. Gro Boge i DNB Næringseiendom sier. -Leif Tronstads plass er en av de siste knutepunkter i Oslo-området som ikke er ferdig utviklet, og det har vært spennende å jobbe med eiendommen og reguleringen av området.  Utviklingen vil, etter at Viken Fylkeskommune blir oppløst, bli mer langsiktig enn det DNB Livsforsikrings strategi tilsier. Vi er stolte og glade over å kunne overlate en sentral eiendom med gode leietakere til Bane NOR Eiendom. Vi er fornøyde med salget, og er trygge på at kjøperen vil sikre en god videre utvikling og forvaltning av eiendommen.

Bane NOR Eiendom kjøper strategisk for nesten 600 millioner

Bane NOR Eiendom måtte ut med i underkant av 600 millioner kroner for Leif Tronstadsplass 1-7 i Sandvika. Bane NOR Eiendom har det siste året sikret seg flere eiendommer for å understøtte knutepunktutvikling blant annet i Drammen, Lillehammer og Porsgrunn.

Knutepunktutvikling er en viktig klimainvestering for å nå klimamålene av to grunner: 1) flere lar bilen stå; ett pendlertog erstatter 600 biler og 2) CO2-utslippene er mye større ved bygging på grønn flate (skog, myr, jorde) enn på grå flate (der det allerede er bygget eller asfaltert.)

Fakta:

  • Bane NOR Eiendom AS er landets ledende knutepunktutvikler, og et kommersielt, statlig eid eiendomsselskap.
  • Transaksjonen gjennomføres ved salg av 100 prosent av aksjene i Sandvika Torg AS og Sandvika Torg Hjemmel AS.  Kjøpesummen er i underkant av 600 millioner kroner.  
  • Meglere i transaksjonen har vært Newsec i samarbeid med Hadrian Eiendom. Juridisk rådgiver for DNB Livsforsikring har vært Schjødt, og Thommessen for Bane NOR Eiendom.
  • Overtakelsesdato er 1. september 2023.
#bane nor eiendom #dnb livsforsikring #sandvika
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0