Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Solid Gruppen gjør endringer i ledelsen

19/05/2023, 09:15
Solid Gruppen gjør endringer i ledelsen
Arild Borgersen blir ny daglig leder i Solid Entreprenør
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Nå er det klart at Arild Borgersen tiltrer som daglig leder i Solid Entreprenør AS, mens Lasse Johansen blir styreleder i Solid Gruppen og fokuserer på å styrke forvaltningen av selskapene gjennom etablering av profesjonelle styrer i datterselskapene.

Blir ny daglig leder i Solid Entreprenør

1. juni d.å. konstitueres Arild Borgersen i rollen som daglig leder i Solid Entreprenør AS, og Lasse Johansen (eier) trekker seg fra denne operative rollen. Borgersen kommer fra rollen som konstituert konsernsjef i Solid Gruppen og har tidligere vært administrerende direktør i Nettpartner. Gjennom mangeårig styrearbeid i Solid Gruppen har han bred kunnskap om våre selskaper og deler våre verdier. Vi er svært glade for å få Borgersen i denne rollen. Konsernsjefsrollen i gruppen blir ikke erstattet.

Går fra operative til strategiske roller i konsernet

Når eierne nå har trukket seg ut fra alle lederposisjoner i datterselskapene ønsker man samtidig å styrke sin utøvelse av eierskap og forvalte både verdiene og selskapene mer aktivt gjennom styrearbeid. Dette gjøres ved at Lasse Johansen allerede har tiltrådt rollen som styreleder for Solid Gruppen. Han vil nå lede arbeidet med å etablere profesjonelle styrer i hvert av de tre datterselskapene. 

Johansen vil, sammen med selskapsstyrene, være aktive inn mot selskapene i gruppen. Johansen vil derfor fortsatt inneha en fulltidsrolle i Solid med alle styrevervene og for å utvikle gruppen og forvaltningen av selskapene videre. Eierne, styret og administrasjonen mener med dette at Solid Gruppen med dette er enda bedre rustet for fremtidig vekst og positiv utvikling for ansatte og øvrige interessenter.

Om Solid Gruppen

Solid Gruppen består av selskapene; Solid Eiendom AS, Solid Entreprenør AS og Håndverkeriet AS. Gruppens samlede omsetning for 2022 var i overkant av 1,9 MRD og gruppen har 430 ansatte. 

#ny på jobben #solid gruppen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0