Eiendom
2 minutter lesetid

Urban Partners henter 3 milliarder kroner til Nrep fond

31/08/2023, 13:18
Urban Partners henter 3 milliarder kroner til Nrep fond
Jens Petter Hagen, Norgessjef i Nrep
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Urban Partners, plattformen av visjonære investeringsvertikaler formet rundt urban problemløsning, har hentet 263 millioner euro mer til fondet Nrep Income+, som tar den totale egenkapitalen opp til 1,85 milliarder euro. Nrep Income+ er et åpent fond med en langsiktig investeringsstrategi, hovedsakelig fokusert på moderne logistikkfasiliteter, utleieboliger og omsorgsboliger i Norden.

Som tidenes største nordiske Core Plus-fond, er Nrep Income+ godt rigget for å svare på muligheter i en region som, til tross for det raskt skiftende globale miljøet, drar nytte av underliggende trender som økende befolkningsvekst, urbanisering, BNP-vekst og en sterk offentlig sektor. Det gir investorer tilgang på en høykvalitets og diversifisert portefølje av eiendommer som gir en stabil inntjening.

Jens Petter Hagen, norgessjef i Nrep, sier:

 – Med Nrep Income+ er vi godt posisjonert for å slå til på muligheter som oppstår på grunn av positive makroøkonomiske trender i Norden. Vi ser et stort potensial for å både dekarbonisere og reelt utgjøre en forskjell for folk gjennom vår investeringsstrategi og bærkeraftsprofil.

Siden fondets oppstart i 2020 har Nrep gjort langsiktige investeringer i nærmere 100 eiendommer fordelt på 36 transaksjoner i Norden. Blant eiendommene er et logistikkbygg utenfor Oslo, hvor fondets bærekraftsprofil fører til at prosjektet når netto null operasjonelle klimagassutslipp.

Kapitalinnhentingen på 263 millioner euro ble støttet av globale institusjonelle investorer som består av pensjonsfond og forsikringsselskaper, hvorav en rekke rådgis av CBRE Investment Managements Indirect Private Real Estate Team. Grunnet pågående interesse fra investorer er det et mål om å åpne for en ny runde mot slutten av året. Lukkingen av Nrep Income+ kommer kort tid etter at Nrep nylig hentet inn 3,65 milliarder euro til fondet NSF V. Det betydelig overtegnede fondet hadde en samlet etterspørsel fra investorer på over 4,2 milliarder euro.

– Kapitalinnhentingen til Nrep Income+ sammen med den nylige lukkingen av NSF V gjør oss godt stilt til å gjøre ytterligere investeringer i det norske markedet, med ulik langsiktighet og risikoprofil, sier Hagen.

Claus Mathisen, administrerende direktør i Urban Partners, uttaler:

– Den vellykkede innhentingen av kapital til Nrep Income+ er et bevis på tilliten investorer har til vår markedsledende tilnærming til verdiskaping og risikostyring gjennom operasjonelle plattformer og porteføljestyring. Fondets vekst støttes av et økende antall investorer som deler vårt perspektiv på det attraktive bakteppet for investeringer i strukturelt støttede, inflasjonsbeskyttede og ikke-sykliske segmenter. Sammen med fondets langsiktige profil og lave finansieringsnivå gjør det at vi kan kapitalisere på gode muligheter i markedet.

Investering i inntektsgenererende eiendommer for å takle utfordringer i sektorer med økende etterspørsel er i tråd med Urban Partners verdibaserte investeringsfilosofi om å løse utfordringer på tvers av det urbane økosystemet.

#nrep #urban partners
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0