Eiendom
2 minutter lesetid

Ny undersøkelse av statens husleieavtaler

29/01/2024, 09:00
Ny undersøkelse av statens husleieavtaler
Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen setter i gang ny undersøkelse. Foto: Mathias Fossum / Riksrevisjonen.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

─ Hvert år bruker statlige virksomheter en betydelig del av fellesskapets midler på husleie. De skal selvfølgelige følge reglene for bevilgning og lån, men NSM-saken viser at det er risiko for at virksomheter kan ha gjort feil. Derfor starter Riksrevisjonen en bred av undersøkelse av statens husleieavtaler, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Undersøkelsen har tre problemstillinger:

  • Følges lover og regler? Vi vil blant annet se på hvordan kostnader til tilpasning av lokaler og utstyr håndteres.  
  • Departementets ansvar: Vi vil se på hvor godt departementene har fulgt opp sine underliggende virksomheter.
  • Regnskapsføring: Vi vil undersøke om de økonomiske forpliktelsene er synlige i regnskapet, og om regelverket gir departementene tilstrekkelig grunnlag for styring og kontroll.

Et utvalg departementer og virksomheter

En foreløpig kartlegging viser at mer enn 180 statlige virksomheter har husleieavtaler per i dag.

─ Omfanget er svært stort. Derfor er det viktig med en bred gjennomgang av statens husleieavtaler. Nå skal vi gjøre en første vurdering av hvor risikoen for feil er størst, og deretter skal vi undersøke de viktigste avtalene nærmere, sier Schjøtt-Pedersen.

Vi planlegger å bestemme hvilke departementer og andre statlige virksomheter vi skal undersøke innen utgangen av mars. Resultatet av regjeringens NSM-utvalg, som skal ha sin rapport klar 1. mars, blir en del av vår vurdering.

– Vi skal jobbe raskt, men grundig, og tar sikte på å legge fram rapporten innen utgangen av 2024, sier Schjøtt-Pedersen.

Lov om Riksrevisjonen har regler om utsatt offentlighet. Det betyr at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før resultatet er levert til Stortinget. Deretter blir rapporten offentlig.

Fakta om husleieavtaler i staten

Riksrevisjonen har gjort en foreløpig analyse av statens husleieavtaler basert på statsregnskapet for 2022. Analysen viser at

  • staten brukte rundt 23 milliarder kroner på husleie, inkludert leie fra Statsbygg
  • rundt 11 milliarder kroner gikk direkte til private utleiere
  • staten betaler husleie til over 1 610 eiendommer utenfor Statsbygg (NAV, deler av Forsvaret og Statsbygg selv kommer i tillegg)
  • fire departementer har ansvar for flest husleieavtaler; Justisdepartementet (510), Kunnskapsdepartementet (410), Samferdselsdepartementet (122) og Finansdepartementet (107).
#riksrevisjonen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0