Byggeindustrien Bolig
2 minutter lesetid

– Vi leverte gode resultater i 2023

14/02/2024, 09:00
– Vi leverte gode resultater i 2023
Sverre Molvig, skjermdump/web-tv
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på 3 255 millioner kroner og EBITDA justert for finanskostnader på 452 millioner kroner i 2023. Resultater og soliditet gjør at selskapets styre foreslår et utbytte på 1 krone per aksje for andre halvår 2023. Det gir et utbytte på totalt 2 kroner per aksje for året.

– Vi leverte gode resultater i 2023 og lønnsomheten i prosjektene og selskapet er god, markedssituasjonen tatt i betraktning. På grunn av flere overleverte boliger ble fjerde kvartal isolert vesentlig bedre enn samme periode i 2022, med dobling av driftsinntekter og betydelig resultatforbedring. Dette reflekteres i det foreslåtte utbyttet, sier administrerende direktør Sverre Molvik.

I fjerde kvartal hadde Selvaag Bolig driftsinntekter på 1 247 millioner kroner og EBITDA justert for finanskostnader på 203 millioner kroner. Resultatet er 116 millioner kroner høyere enn i fjerde kvartal 2022.

Ved utgangen av året hadde selskapet 784 boliger med en samlet salgsverdi på 4,5 milliarder kroner under bygging. 62 prosent av disse var solgt ved utgangen av året.

– Selv om boligmarkedet har vært utfordrende gjennom hele 2023 har vi lykkes med å selge 435 boliger. Det er god aktivitet i selskapet, og ordrereserven er fortsatt på et solid nivå selv om den har falt på grunn av færre byggestarter enn ferdigstillelser. Vi har tro på at markedsforholdene blir bedre fremover, og planlegger for flere salgs- og byggestarter, sier Molvik.

– Vi har om lag 400 bolig i salg og kan starte salg av ytterligere 600 i løpet av første halvår, forutsatt tilfredsstillende markedsforhold. Tomtebanken vår samlet kan gi om lag 11 000 boliger. Vi er således godt posisjonert for økt etterspørsel og vekst både på kort og lang sikt.

#selvaag bolig
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0