Energi
3 minutter lesetid

Milliardtildeling til batteriprosjekter

14/03/2024, 13:00
Milliardtildeling til batteriprosjekter
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Med dette melder Norge seg for alvor på i den europeiske storsatsingen på batterier. Disse fire prosjektene vil bidra til innovasjon i ulike deler av både norsk og europeisk batteriverdikjede, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Vianode i Telemark får et tilskudd på 350 millioner kroner, Morrow i Agder får 345 millioner, Cenate i Østfold får 225 millioner og Beyonder i Rogaland får 75 millioner.

– Samlet er dette den største tildelingen vi noensinne har gitt, sier Håkon Haugli.

De fire bedriftene mottar innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter som ledd i satsingen for å utvikle norsk batteriverdikjede i tråd med ambisjonene i Hurdalsplattformen og regjeringens Veikart for grønt industriløft. I juni 2023 åpnet det seg en mulighet for assosiert norsk deltakelse i den europeiske fellessatsingen på batterier IPCEI (Important Projects of Common European Interest) EuBatIn, og Stortinget vedtok i forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2024 at det skulle opprettes et innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter med ramme på en milliard kroner. 

– Dette er en merkedag for den norske batterisatsingen og er resultat av et langsiktig og målrettet arbeid. Med denne tildelingen har vi fått på plass en viktig brikke i tilretteleggingen for at fremtidsrettet industri etablerer seg i Norge, for storskala battericelleproduksjon i Norge og industriell aktivitet i en komplett batteriverdikjede, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

De fire prosjektene blir nå en del av den europeiske batteriverdikjeden gjennom assosiert deltakelse i IPCEI EuBatIn.  

– Deltakelse i IPCEI gir adgang til viktige europeiske partnere og markeder og mulighet til å ta batterisatsingen til nye høyder. Vi har et godt utgangspunkt for å bidra i den europeiske batterisatsingen, med fremragende kompetanse innen produksjon med lavt klimaavtrykk, prosessindustri og resirkulering, sier Håkon Haugli.

Innovasjon Norge stiller høye krav til mottakerne av tilskuddet. Prosjektene må ha stor innovasjonshøyde, industriell skalerbarhet, ringvirkninger, gjennomføringsevne, forpliktende europeisk samarbeid og lavest mulig miljøpåvirkning. Innovasjon Norge mottok til sammen syv søknader. Søknadene har vært gjennom flere runder med vurderinger av eksterne eksperter i tillegg til behandlingen i Innovasjon Norges beslutningsorganer.

Om IPCEI, Important Projects of Common European Interest 

IPCEI er et sentralt virkemiddel i EUs næringspolitikk, og er en statsstøtteordning for å overvinne markedssvikt og finansiere banebrytende innovasjon og infrastruktur i store og strategisk viktige samarbeidsprosjekter mellom land og bedrifter innenfor EØS-området. IPCEI skal bidra til å utvikle nye produkter, tjenester og produksjonsprosesser og utbygging av infrastruktur som ikke ville ha blitt realisert uten statsstøtte, og bidra til bærekraftig vekst, økt sysselsetting og økt global konkurranseevne i EØS-landene. Prosjektene må inneholde innovasjon utover «state of the art». Regjeringen har gitt Innovasjon Norge koordineringsansvaret for arbeidet med IPCEI i Norge.  

Om IPCEI EuBatIn og assosiert partnerskap

IPCEI EuBatIn startet i 2021 som det andre av to IPCEI-initiativ innen batterier. IPCEI EuBatIn har tolv medlemsland og 46 direkte partnere. Det er åpnet for nye aktører som ønsker status som såkalt assosiert partner. IPCEI EuBatIn består av fire arbeidsstrømmer for ulike deler av verdikjeden: 1) Råmaterialer og avanserte materialer, 2) Battericeller, 3) Batterisystemer og 4) Resirkulering og bærekraft. Bedriftene som nå får finansiering er tatt opp som medlemmer i IPCEI EuBatIn.

#beyonder #cenate #innovasjon norge #morrow batteries #vianode
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0