Energi
3 minutter lesetid

Blir med i EU-satsing: – Champions League for batteriprosjekter

17/03/2023, 08:32
Blir med i EU-satsing: – Champions League for batteriprosjekter
Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fikk ønsket oppfylt – fem norske batteriselskaper vil melde prosjekter til EUs batterisatsingsprogram. Foto: Fredrik Solstad
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er E24 som forteller dette:

– IPCEI er Champions League for store batteriprosjekter. Dette er et gjennombrudd som kan ta norsk batteriindustri til nye høyder, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

I slutten av januar kunne næringsministeren melde at Tyskland inviterte Norge med i ett av EUs to batterisatsingsprosjekter: IPCEI EuBatIn. Norge meldte seg ikke inn i denne IPCEIen fra oppstart, men fikk altså en ny anledning i 2023.

Den siste måneden har Innovasjon Norge kartlagt interessen for deltagelse hos norske batteriselskaper, for å avgjøre om Norge skal slutte seg til EU-prosjektet.

Næringsdepartementet melder at fem norske selskaper vil søke om å delta med prosjekter. Disse er:

  • Aluminiumselskapet Hydro, som har investert i satsinger innenfor batteri- og energilagring siden 2017.
  • Morrow Batteries, som bygger ut giga-batterifabrikk i Arendal.
  • Vianode, er silisiumprodusent Elkems batteriutviklingsselskap, som også har Hydro og Altor på eiersiden. Selskapet har planer om å bygge fabrikk i Porsgrunn som skal produsere anodemateriale av grafitt.
  • Beyonder, som utvikler battericeller basert på sagflis.
  • Cenate, som utvikler neste generasjons litium ion batterianoder.

Næringsministeren betegner de fem selskapene som Norges batteri-elite. I slutten av mars blir selskapene sendt til Berlin for å bygge nettverk og finne europeiske partnere, melder Næringsdepartementet.

Hydro vil satse på resirkulering

En forutsetning for å få støtte til prosjekter gjennom IPCEI EuBatIn er at de bidrar til innovasjon og nytenkning i batteriindustrien.

Hydro vil spille inn et IPCEI-prosjekt på resirkulering. Selskapet påpeker at Kina er dominerende i batteriverdikjeden, og at økt resirkulering av batterier vil kunne styrke verdikjeden i Europa og sikre tilgang på viktige materialer.

Hydro vil etablere et prosesseringsanlegg for avfallsproduktet «black mass».

– Dette avfallsproduktet inneholder flere viktige metaller, som kan resirkuleres og brukes inn i nye batterier. Hydro har allerede kompetanse på resirkulering av metaller, og ser at dette er et prosjekt som gir synergier med eksisterende virksomhet. Gjennom IPCEI-samarbeidet ser vi en mulighet til å akselerere vår egen batterivirksomhet, men også styrke etableringen av en verdikjede i Norge og Europa, sier kommunikasjonssjef Halvor Molland i Hydro til E24.

Ny batteriteknologi fra Morrow

Batteriprodusent Morrow på sin side vil melde inn et prosjekt for å utvikle en ny batterikjemi- og teknologi kalt «LNMO». Teknologien går ut på å fjerne kobolt fra battericellene og redusere innholdet av nikkel og litium. Dette blir erstattet med mangan.

– Vi jobber aktivt med å mobilisere det europeiske batteriøkosystemet til å bidra til å utvikle neste generasjons batterier og bringe dem til markedet i stor skala. Morrows prosjekt bidrar til å bringe neste generasjons battericeller til markedet raskt. Støtten fra IPCEI vil bidra til å bygge og skalere opp en battericelleindustri i Norge, og vil ha store positive ringvirkninger for Europa, sier Morrow-sjef Lars Christian Bacher.

Selskapet er fornøyd med at IPCEI-medlemskapet blir noe av.

– Vi er glade for at Norge og næringsministeren gjennom dette har bidratt til like spilleregler i byggingen av en livs- og bærekraftig batteriverdikjede i Europa.

IPCEI

  • Forkortelse for «Viktige prosjekter av felles europeisk interesse».
  • EU har to IPCEI-er på batteriteknologi: IPCEI on Batteries, som ledes av Frankrike, og IPCEI European Battery Innovation (EuBatIn) som ledes av Tyskland. Norge skal være med i sistnevnte.
  • IPCEI-ene gir stater anledning til å gi langt mer subsidier til enkelte prosjekter, fordi de tillater å fravike EUs øvrige regler for statsstøtte.
  • Norge er fra før med i én annen IPCEI. Denne dreier seg om hydrogen.
#aluminiumselskapet hydro #beyonder #cenate #ipcei #vianode
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0