Energi
1 minutt lesetid

De kjøper aksjemajoriteten

21/05/2024, 12:00
De kjøper aksjemajoriteten
Foto: AF gruppen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I 2023 hadde selskapet en omsetning på MNOK 97 med en driftsmargin på 18,5 prosent. Selskapet leverer varmeanlegg til landbruk og næring, og bistår med prosjektering, installasjon og service.

– Norge har svært ambisiøse mål for reduksjon av energibruk frem mot 2030, og AF Gruppen utvikler energieffektive og bærekraftige løsninger som reduserer energibruk og belastning på strømnettet. Nå utvider vi satsingen på fornybar energi gjennom oppkjøpet av ETA Norge. Bioenergi er en foretrukket fornybar energikilde og en sentral del av fremtidige energiløsninger når fossile brennstoffer skal fases ut, sier Eirik Wraal, konserndirektør for Energi og Miljø i AF Gruppen Norge.

Entrepriseverdi på 100 prosent-basis for ETA Norge er inntil MNOK 110. Vederlaget består av kontanter. En betydelig del av oppgjøret er betinget av resultatene i perioden 2024-2026 og utbetales i 2027 dersom resultatmålet oppnås. ETA Norge vil bestå som eget selskap og vil inngå i virksomhetsområdet Energi og Miljø i AF Gruppen.

#af gruppen #eta norge
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0