Energi
2 minutter lesetid

De skal bygge nytt kraftverk

8/04/2024, 07:43
De skal bygge nytt kraftverk
Visualisering av Gravdalen kraftverk som vil bygges inne i fjellet (illustrasjon: Hywer)
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I 2023 ga NVE grønt lys for bygging av Gravdalen kraftverk i Lærdal kommune. Nå har Østfold Energi besluttet at prosjektet skal realiseres og innledende arbeider er allerede i gang.

– Vi er glade for å endelig komme i gang med Gravdalen, som vi har hatt på blokka i mange år. Det er ikke mange nye vannkraftprosjekter i Norge, så det er viktig for oss å bidra der vi kan, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Stor investering

Gravdalen kraftverk vil utnytte fallet på 330 meter mellom reguleringsmagasinet Kvevotni og bekkeinntaket i Gravdalen. Kraftverket har en beregnet årsproduksjon på 60 GWh, og en installert effekt på 15,5 MW.

Utbyggingen er en videutvikling av selskapets reguleringsanlegg i tilknytning til Borgund kraftverk. Borgund-systemet har et nedslagsfelt på 404 kvadratkilometer og syv magasiner.

Det er estimert en total utbyggingskostnad på inntil 500 millioner kroner. Dette vil dermed være den største enkeltinvesteringen i Østfold Energi siden 2010.

Prosjektet fikk først konsesjon i 2015, men lave og fallende kraftpriser gjorde lønnsomheten utfordrende. Gravdalen har etter dette vært gjennom en planendringssøknad, som ble behandlet og besluttet våren 2023.

– Høyere langsiktige kraftpriser, kombinert med den nye kontantsstrømskatten, bidrar til at vi akkurat klarer å regne hjem utbyggingen. Dette viser hvor viktig forutsigbare rammebetingelser er for en langsiktig bransje som oss, sier Kroken.

Bærekraftspilot

Utbyggingen bidrar til å realisere selskapets strategiske mål om å bygge ut 150 GWh fornybar energi innen 2027. I tillegg vil utbyggingen bety økt lokal verdiskaping i Lærdal kommune og ha liten påvirkning på ytre miljø.

Kraftverket vil bygges inne i fjellet og prosjektet er definert som en bærekraftspilot. En elektrisk tunellboremaskin (TBM) vil blant annet bidra til en betydelig CO₂- reduksjon i byggeprosjektet, i forhold til konvensjonell tunnelboring.

Prosjektet foregår langt til fjells, i krevende terreng og HMS har høyeste prioritet. Kraftverket vil også bygges i et område hvor villreinen skal reetableres etter å ha bli skutt ut etter en periode med skrantesyke. Dette vinduet, hvor villreinen i en periode nå er borte, gjør at prosjektet kan realiseres uten å forstyrre dyrene.

#gravdalen kraftverk #lærdal #nve #Østfold energi
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0