Energi
2 minutter lesetid

Eltel og Siemens signerer landsdekkende serviceavtale for ladestasjoner

23/11/2022, 13:14
Eltel og Siemens signerer landsdekkende serviceavtale for ladestasjoner
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Med dette inngår de to selskapene et strategisk samarbeid som vil sikre kvalitet i leveransene og driftssikkerhet nasjonalt, til det beste for brukerne. Avtalen gjelder for to år med opsjon for forlengelse opp til ytterligere to år.  

Eltel og Siemens har inngått en avtale for service av ladestasjoner. Avtalen dekker alle regioner i Norge og vil gjennomføres av sertifisert personell. Dette er et servicetilbud som bygger opp under Siemens som leverandør av ladeinfrastruktur og Eltel som en erfaren installatør av ladestasjoner med tilstedeværelse over hele landet. Samarbeidet vil sikre gode ladeopplevelser i årene som kommer.  

– Vi i Siemens er stolte av samarbeidet og vil sammen med Eltel sørge for effektive leveranser, et stabilt serviceapparat og levere gjennom en godt strukturert serviceorganisasjon. Signeringen av avtalen er viktig for kommende leveranser og vil spille en sentral rolle i vårt samarbeid fremover. Sammen med Eltel sikrer vi nå at brukerne våre alltid vil oppleve at våre ladestasjoner er i drift, sier Tor Krog, Head of eMobility Nordics i Siemens.
– I takt med teknologisk utvikling og behov for effektive løsninger er det spennende å inngå et strategisk samarbeid med en stor, profesjonell aktør som Siemens, og vi er takknemlige for denne tilliten, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel. Godt samarbeid der vi bygger på hverandres kompetanse vil bidra til effektiv utvikling av elektrifisert infrastruktur, og er et viktig steg for utviklingen av ladenettverket for elektriske kjøretøy i Norge, fortsetter Bråthen.

#serviceavtale
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0