Energi
1 minutt lesetid

Fusjon og navneendring

5/04/2024, 13:19
Fusjon og navneendring
Strømnett i Nore
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Føie kommer fra «føye» som betyr å sette sammen, passe inn i hverandre eller samle til en helhet, forklarer daglig leder Audun Grynning. Dette gir et godt bilde på strømnettet som er tett sammenvevd på kryss og tvers, og føyer oss alle sammen i en elektrisk hverdag.

Sammenslåingen gir oss en unik mulighet til å møte fremtidens utfordringer. Vi tror på lokal kunnskap og lokal beredskap der vi har ansvar for strømnettet, og opprettholder lokasjoner i alle områder vi har virksomhet.

– Noe av det første vi vil gjøre i sammenslåingen er å justere ned nettleien for kundene våre. Dette vil skje i løpet av våren både for dagens kunder av Hallingdal Kraftnett og Føie. Vi kommer tilbake med informasjon om den nye nettleien så raskt de er klare, forteller Grynning.

– Vi ser frem til å fortsette å betjene våre kunder under vårt nye navn, og vi er takknemlige for dialogen og støtten fra eiere og lokalsamfunnet gjennom denne prosessen, avslutter Grynning.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0