Energi
2 minutter lesetid

Gasum åpner en ny gassfyllestasjon i Luleå

15/03/2023, 15:57
Gasum åpner en ny gassfyllestasjon i Luleå
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Den nyåpnede stasjonen i Luleå hjelper Gasum med å oppfylle kundenes stadig voksende behov for miljøvennlig biogass, også i de nordligste delene av Sverige. Luleå-stasjonen er et resultat av samarbeid mellom Sandahls Logistik og Gasum.

Gasum kan nå tilby både komprimert og flytende gass til transportselskapene som opererer i den nordligste delen av Sverige. Med full kontroll og eierskap over hele verdikjeden kan Gasum forlenge korridoren med stasjoner med ytterligere 250 km. Gasum har nå 23 gassfyllestasjoner for flytende gass i Sverige og over 50 i Norden totalt, hvorav noen drives av Gasums samarbeidspartnere.

Sandahls Logistik er et familieeid logistikkselskap med et ambisiøst mål om å være fossilfritt innen 2025. For å nå dette målet skal selskapet fase ut transport med fossile drivstoff, og de vil hovedsakelig investere i biogassdrevne kjøretøy til veitransporten. Gassfyllestasjonen i Luleå er den andre stasjonen Gasum har bygget i forbindelse med Sandahls Logistiks terminaler. Den første åpnet nylig i Vårgårda i Vest-Sverige.

Gassfyllestasjonen i Luleå strekker Gasum-nettverket til Norrbotten i Nord-Sverige

Etter hvert som nettverket av gassfyllestasjoner strekker seg inn i nye regioner, vil antallet gassdrevne kjøretøy på svenske veier vokse jevnt og trutt.

Flere selskaper har allerede signalisert at en utvidelse av nettverket av gassfyllestasjoner åpner helt nye muligheter, for eksempel til å bytte til lavutslippstransport i Nord-Sverige. Takket være den nye stasjonen er det også noen logistikkselskaper som allerede har omdirigert deler av trafikken sin fra andre deler av Sverige, til Luleå.

«Den nye stasjonen har spesiell betydning for oss, fordi den viser Gasums evne til å bygge gassfyllestasjoner i hele Sverige, fra Luleå i nord til Malmö i sør. Dette er spesielt viktig for logistikken i Nord-Sverige. Ved å styrke fyllestasjonskapasiteten i Norrbotten-regionen hjelper vi et stadig større antall logistikkbedrifter med å nå utslippsmålene sine, ved å legge til rette for at de kan bytte til renere og mer kostnadseffektive drivstoff. Fra dagen den nye stasjonen åpnet, har flere selskaper sendt lastebiler til regionen for å teste den Gasum-bygde korridoren. Dette viser betydningen av det vi har skapt, og hvor viktig det er for å redusere utslippene i Sverige», sier Sharareh Edström, Head of Business Sweden, Traffic.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0