Energi
1 minutt lesetid

Gir konsesjon og varsler overtredelsesgebyr

15/02/2024, 10:00
Gir konsesjon og varsler overtredelsesgebyr
Foto: NVE
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Brudd på energiloven

Green Mountain har blant annet begynt å bygge transformatorfundamenter, kontrollbygg og mastestativer før konsesjonen ble gitt. NVE mener det ikke er snakk om etablering av midlertidige komponenter, selv om Green Mountain opplyser om at anleggene kan rives og arealene tilbakeføres. Etter NVEs vurdering foreligger det et brudd på bestemmelsen i energiloven § 3-1 om at elektriske anlegg ikke kan bygges uten konsesjon.

Green Mountain har frist til 13.mars 2024, for å uttalelse seg til NVEs varsel om overtredelsesgebyr.

Dette gis det tillatelse til å bygge

Green Mountain får både konsesjon til å bygge Heggvin transformatorstasjon og det elektriske anlegget inne i datasenteret. Videre har Elvia fått konsesjon til å bygge 300 meter lange jordkabler fra eksisterende Vang transformatorstasjon til Heggvin. Elvia får også tillatelse til å bygge nødvendige elektriske anlegg i Vang og Heggvin transformatorstasjoner.

Vang transformatorstasjon må utvides for å få plass til de nye elektriske anleggene. Fordi dette vil berøre dyrket mark har Elvia planlagt å reetablere dyrket mark i nærheten. NVE har satt krav om at dette skal gjennomføres i samråd med Hamar kommune.

Med vilkårene til konsesjonene mener NVE at de elektriske anleggene har begrensede konsekvenser. De største ulempene er i anleggsfasen, men virkningene er små i driftsfasen.

#green mountain #hamar #nve
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0