Energi
2 minutter lesetid

Henter milliardbeløp til økt satsing

21/02/2024, 11:21
Henter milliardbeløp til økt satsing
En av to batteriparker på 20 MW som Eco Stor åpnet i Bavaria i Tyskland i fjor. Prosjektet ble utviklet i samarbeid med Kyon Energy og Verbund. Foto: Kyon Energy1.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Eco Stor er en fantastisk gründerhistorie og en av flere ledende posisjoner vi over tid har utviklet innen energitjenester og lagring. Det at vi nå får med noen av de største internasjonale investorene innen fornybar energi er en bekreftelse på at vår brede tilnærming over tid har vært riktig, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.

Norske Eco Stor utvikler, eier og drifter batteriinstallasjoner utplassert i kraftnettet i Norden og Tyskland. De store vekstambisjonene støttes av X-Elio, et porteføljeselskap i verdens største investeringsfond innen fornybar energi, kanadiske Brookfield Asset Management, og Nature Infrastructure Capital, som investerer milliarder for å øke satsingen i Tyskland. Nedsalget gjør at Å Energi får realisert verdier for noen  hundre millioner kroner, samtidig som en betydelig eierpost beholdes.

Fornybart kinderegg

Et energimarked med større innslag av uregulerbar kraftproduksjon fra sol- og vindkraft vil stille større krav til optimalisering av kraftsystemet og lagringskapasitet. I Tyskland er det anslått behov for rundt 24 GW batterilagring innen 2037 for å stabilisere strømnettet i landet.

– Batteriteknologien er som et kinderegg i omstillingen til et fornybart samfunn. For kraftprodusentene vil batteriinstallasjonene gi et mer forutsigbart inntektsgrunnlag, fordi lav- og nullpristimer reduseres. For nettselskapene vil de redusere behovet for nettinvesteringer og gi færre driftsutfordringer. For forbrukere vil batterier gi mer stabile kraftpriser, tryggere strømforsyning, og en vesentlig lavere forventet nettleie. I sum gir batteriene en stor samfunnsøkonomisk gevinst, forklarer Syvertsen.

Eco Stor har allerede installert rundt 100 MWh batterilagringskapasitet i Tyskland, som med digitale styringssystemer gjør at anlegget utnyttes optimalt i forhold til markedets svingninger. Tyskland er Europas raskest voksende marked for batterilagringfordi mer enn halvparten av elektrisiteten kommer fra vind og sol. Den tyske utviklingsporteføljen til Eco Stor er på over 6 GW.

Å Energi har vært med fra starten

Å Energi investerte i Eco Stor i 2019. Siden har selskapet vokst fra én ansatt til over 60, med kunder i Norden og Tyskland.

– Med utgangspunkt i vannkraften har vi opparbeidet oss domenekunnskap om et fornybart kraftsystem. Vi kjenner verdien av lagring bedre enn de fleste i Europa. Det er det vi nå bygger videre på med batterier og teknologi, sier Syvertsen

Eco Stor er også godt posisjonert i Norden og installerte i underkant av 20 anlegg i det nordiske markedet i toppåret 2023. Selskapet har en solid prosjektportefølje de neste årene.

– Å Energi skal bli Nordens mest fremtidsrettede konsern innen fornybar energi. Det gjør vi ved å ha en bred tilnærming og ta tydelige markedsposisjoner i energiomstillingen. Det går ikke uten en stor satsning på lagring og optimalisering av energitjenester, avrunder Syvertsen.

#Å energi #eco stor
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0