Energi
2 minutter lesetid

Kjøper 40 prosent av batteriselskapet Nordic Booster

13/02/2024, 10:00
Kjøper 40 prosent av batteriselskapet Nordic Booster
Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi og Trond Skaufel i Nordic Booster ser fram til et spennende samarbeid om innovative og framtidsrettede energiløsninger.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Dette gir oss flere spennende muligheter framover og blir et viktig ledd for å nå vårt mål om å etablere nye, fleksible energiløsninger. Det er et stort potensial i dette samarbeidet, både på kort og lang sikt, og vi tror det også kan skape nye arbeidsplasser, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

Sammen skal de to selskapene utvikle batteri- og energiløsninger, og på den måten bidra til at strømmen og strømnettet utnyttes på best mulig måte gjennom nye løsninger.

– Det er et stort behov for energiløsninger som samspiller med forbruk og nettkapasitet, og batterier vil bli helt sentralt i det framtidige energisystemet, sier Lunde Jensen.

Akershus Energi er også med i Romerike Batterinettverk som skal jobbe med hele den sirkulære verdikjeden; fra bruk av batterier i energisystemer, til effektiv gjenbruk og til slutt gjenvinning av oppbrukte batterier.

– Hele Østlandsområdet er preget av lite kraftproduksjon og høyt forbruk, og samtidig melder Statnett og Elvia at kapasiteten i strømnettet er sprengt frem til 2035, sier Lunde Jensen. – Det reduserer mulighetene for etablering og videre utvikling av næring og industri, med mindre vi får på plass mer kraftproduksjon og mer fleksible løsninger. Vi jobber målrettet for å bidra til gode løsninger, og samarbeidet med Nordic Booster vil spille en stor rolle framover.

Nordic Booster ble etablert i 2017 og er markedsledende innen mobile og høyeffektive ladesystemer med integrert batteriteknologi og energistyringssystemer.

– Vi har startet i segmentet bygg og anlegg, forteller Trond Skaufel, som er daglig leder i Nordic Booster. Og deretter kommer transportsektoren og problematikken rundt kraftutbygging generelt sett. I disse segmentene blir det masse å gjøre framover. Å få med Akershus Energi på laget er spennende, og det vil gi oss mulighet til å kunne utvikle nye konsepter. Hovedpunktet for oss er å forankre nye industrimuligheter. Så dette samarbeidet har jeg store forventninger til, sier Skaufel.

Gjennom partnerskapet skal de to selskapene dele kunnskap og kompetanse, og begge er tydelige på at de forventer spennende og innovative energiløsninger fra dette samarbeidet framover.

#akershus energi #nordic booster
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0