Energi
1 minutt lesetid

Lars Tallhaug tar over som daglig leder

19/04/2023, 11:01
Lars Tallhaug tar over som daglig leder
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Med 30 års erfaring innen området vind, bidrar Lars Tallhaug med god kompetanse til vindkraft-teamet i Akershus Energi.

Lang erfaring innen vindteknikk

– Jeg ser fram til å jobbe med vindkraft fra et annet ståsted enn tidligere, sier Lars, som var med å starte Kjeller Vindteknikk i 1998. Selskapet ble kjøpt opp av Norconsult, hvor Lars har jobbet de tre siste årene. – Jeg har i mange år jobbet med kartlegging av vindressurser og produksjonsmuligheter, fortsetter han, og jobben i Akershus Energi fristet fordi det gir meg mulighet til å påvirke hvordan norsk, fornybar energiproduksjon kan utvikle seg framover.

Mål om økt fornybar kraftproduksjon

Akershus Energi har som mål å øke produksjonen av fornybar energi ytterligere, for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp samt å styrke kraftbalansen.

– Når Akershus Energi satser bredt innen fornybar energi, er det naturlig at vindkraft er et av de områdene vi vil se nærmere på. Framover blir det viktig å skape gode prosesser med bred involvering. Vi ønsker dialog og godt samarbeid med kommuner og grunneiere der hvor vi ser at det kan være mulig å få til noe, sier Lars.

#akershus energi #ny på jobben
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0