Energi
2 minutter lesetid

Lyse valgte Norconsult til utvikling av stort vannkraftprosjekt

5/07/2023, 08:21
Lyse valgte Norconsult til utvikling av stort vannkraftprosjekt
Norconsult er valgt som samarbeidspartner i utvikling av vannkraftoppgraderingen ved kraftverkene i Røldal-Suldal.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Kraftverkene i Røldal og Suldal (RSK), som eies av Lyse og Hydro via Lyse Kraft DA, har besluttet å gjenoppta prosjektet med vannkraftoppgradering. Lyse Kraft har valgt Norconsult som partner i utviklingen av prosjektet, som både vil gi økt produksjon samt øke den installerte effekten gjennom bedre fleksibilitet i anleggene.

Anlegg fra 1960-tallet

RSK-anleggene ble bygget på midten av 1960-tallet med formål å forsyne Karmøy-fabrikker med strøm. Alle de opprinnelige fem kraftverkene ble satt i drift i løpet av 1967. Prosjektene Norconsult skal jobbe med omfatter blant annet flere helt nye kraftverk som delvis skal erstatte de eksisterende kraftverkene i RSKs anlegg.

Konsesjonssøknaden er nå under utarbeidelse og Lyse Kraft DA, som er Norges fjerde største vannkraftprodusent, har kostnadsestimert prosjektene til 5–6 milliarder kroner.

– RSK er et viktig prosjekt i nasjonal målestokk. Vannkraftens hovedrolle de neste tiårene blir å muliggjøre innfasing av betydelige mengder vind og sol. Vannkraften må kunne produsere mye strøm på kort tid når det er kaldt, vindstille og mørkt og vi ikke får energi fra sol og vindkraft. For å få til det må vannkraftsystemene i Norge oppgraderes, sier Bjørn Honningsvåg, adm. direktør i Lyse Kraft.

– Vi er glade for å kunne jobbe med Norconsult. Deres kompetanse på prosjektutvikling og prosjektgjennomføring er avgjørende i den fasen vi er nå. Norconsult var sentrale i utvikling og gjennomføring av moderniseringen av vannkraftverket i Lysebotn 2-prosjektet, som var et stort og vellykket prosjekt. Det vi nå skal gjøre i Røldal-Suldal er et nært beslektet prosjekt, sier Bjørn Honningsvåg.

Alle fagområder

Norconsult bistår med blant annet rådgivning knyttet til gjennomføring av prosjektene, prosjektering og teknisk rådgivning innen alle relevante fagområder. Norconsult gjennomfører i tillegg miljøkartlegging og konsekvensutredninger for alle de aktuelle utbyggingsalternativene.

– Norge trenger mer energi for å møte det grønne skiftet og kraftverkene i Røldal og Suldal er eksempler på at vannkraften fortsatt vil ha en svært viktig rolle i det fremtidige kraftsystemet. Dette er viktige prosjekter for Norconsult og alle som jobber med fornybar energi, sier Sten Ole Nilsen, konserndirektør Fornybar Energi i Norconsult.

Prosjektene ved RSK vil øke produksjonen med 200–250 GWh fra dagens cirka 3TWh. I tillegg vil prosjektene bedre fleksibiliteten i anleggene ved at den installerte effekten dobles sammenlignet med de eksisterende kraftverkene.

#kraftverkene i røldal og suldal (rsk) #lyse kraft da #norconsult
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0