Energi
2 minutter lesetid

Milliardinvesteringer i strømnettet

26/01/2024, 13:00
Milliardinvesteringer i strømnettet
Glitre Nett skal de neste ti årene investere nærmere 20 milliarder kroner i videre utvikling av strømnettet for å dekke økt etterspørsel fra kundene. Foto: Aksel Jermstad - Glitre Nett
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

− Glitre Nett skal gjennomføre en historisk ambisiøs utbygging av strømnett det neste tiåret. Vi skal utvide og utvikle strømnettet for å tilrettelegge for grønn omstilling. Samtidig må vi sørge for effektiv drift, fortsatt god leveringssikkerhet og økt utnyttelse av dagens strømnett, sier Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre Nett.

Nest største nettselskap

Glitre Nett er i dag Norges nest største nettselskap, med vel 320.000 nettkunder, mer enn 30.000 km strømnett, og 375 fast ansatte.

− Vi er avgjørende for at samfunnet skal fungere nå og for fremtiden. Strømmen vi leverer sikrer kritisk infrastruktur, og vi legger til rette for samfunnsutvikling. Nå trenger vi flere dyktige kollegaer som liker å spille på lag, gå foran og ta ansvar. Vi trenger folk som vil samarbeide for å finne løsningene for smart nettutvikling og kostnadseffektiv drift, sier Tore Morten Wetterhus, som legger til at det nå er lyst ut en rekke nye stillinger i selskapet.

Sikre forsyningssikkerheten

− Vi opplever en sterk vekst i etterspørsel av nettkapasitet, og er allerede i gang med å oppgradere strømnettet for å dekke kundenes økte etterspørsel. Vi har for tiden 20 større utbyggingsprosjekter i våre nettområder, og jobber langsiktig og målrettet for å sikre forsyningssikkerheten på en best mulig måte. Noen av prosjektene har vi fått konsesjon på, mens andre venter vi på konsesjon på fra NVE, sier Wetterhus.

Grønne arbeidsplasser

Vekst i nettutbygging innebærer også jevnlig rekruttering av nye medarbeidere i Glitre Nett. I løpet av 2023 er det ansatt totalt 47 personer i nettselskapet. Rekrutteringen av nyansatte fortsetter i 2024. For øyeblikket har Glitre Nett 17 ledige stillinger innenfor hele bredden av selskapets aktivitetsområder. Arbeidssted for de nye stillingene er spredt på Glitre Netts lokasjoner i Drammen, Kongsberg, Jaren, Arendal, Kristiansand og Lyngdal.

Nok nett i tide

− Nå finnes det en strøm av muligheter. Strømnettet er navet i utviklingen av et sikkert, ressurseffektivt og bærekraftig kraftsystem. Aktiv utvikling og effektiv forvaltning av strømnettet innen våre konsesjonsområder er en sentral samfunnsoppgave for oss. Fremover handler det om å bygge nok nett i tide, og øke utnyttelsen av eksisterende nett. Vi har en klar ambisjon om å bli Norges mest effektive nettselskap, og med de milliardinvesteringene vi skal gjøre i strømnettet fremover blir dette en spennende reise, lover Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre Nett.

#glitre nett
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0