Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Multiconsult bistår i elektrifisering av Melkøya

17/02/2023, 13:57
Multiconsult bistår i elektrifisering av Melkøya
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Snøhvit Future-prosjektet består av landkompresjon for å sikre tilstrekkelig strømning av gass fram til anlegget på Melkøya, samt elektrifisering av Hammerfest LNG-anlegg. Multiconsult skal være en multidisiplin prosjekteringspartner med ansvar for prosjektering av nettilknytning.

– Arbeidet sysselsetter et team med medarbeidere fra Alta i nord til Fredrikstad i sør og vi ansetter også flere medarbeidere i forbindelse med oppdraget. Kunden er opptatt av lokale ringvirkninger og prosjekteringsteamet skal ledes fra Tromsø. Vi er svært fornøyde med å bidra i et så viktig nasjonalt prosjekt, sier oppdragsleder Kjetil Fosser i Multiconsult.

Nettkapasiteten til Hammerfest vil øke takket være Statnetts planlagte nettforsterkning mellom Skaidi og Hyggevatn. Gjennom Snøhvit Future-prosjektet skal høyspentkabler levere kraft til Melkøya fra Statnetts transformatorstasjon ved Hyggevatn i Hammerfest. Det skal bygges en 3 km lang tunnel fra Hyggevatn til Meland, før strømkablene går gjennom et landfall og over til Melkøya gjennom tunnel på havbunnen. Multiconsults kontrakt omfatter prosjektering av dette og inneholder også en opsjon for prosjektledelse i byggeperioden.

Redusert utslipp

Elektrifisering av Hammerfest LNG innebærer å erstatte dagens gassturbingeneratorer med kraft fra land, noe som vil redusere klimagassutslippene med nesten 850 000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer om lag 2 prosent av Norges samlede utslipp.

– Vi er svært fornøyde med å kunne bidra til å elektrifisere produksjonen av naturgass på Melkøya og derigjennom bidra til å redusere klimagassutslippene betraktelig. Det er også en spennende prosjekteringsjobb å utarbeide løsningene med kabler fra transformatorstasjonen, sier Kjetil Fosser i Multiconsult.

Multiconsult har vært involvert i prosjektet siden oppstart forprosjekt i desember 2021, og fra januar i år har prosjektet gått over i detaljprosjektering, som vil pågå i 2023.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0