Energi
1 minutt lesetid

De har fått tillatelsen fra NVE

14/02/2024, 08:06
De har fått tillatelsen fra NVE
NVE/ Herman Dreyer
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Glitre Nett tillatelse til å bygge nye ledninger og stasjoner i Froland og Arendal kommuner, som skal forsyne Morrows batterifabrikk i Arendal.

– Ledningene er viktig for å sikre forsyningen til Morrows planlagte industriutbygging i Arendal, og vil også kunne gi kapasitet til annen kraftintensiv industri i området, sier Carsten Jensen, seksjonssjef i NVE.

Tillatelsen innebærer bygging av to nye ledninger på 132 kilovolt (kV), fra Bøylestad til Morrows industriområde.

Vil sikre forsyning til industrien

Ledningene går fra Bøylestadi Froland, via Longum Nord industriområde og til Morrows industriområde i Arendal. Ledningene blir 10,8 kilometer lange og skal bygges med to masterekker, som skal gå parallelt med eksisterende ledning i området. Flere paralelle ledninger gir et bredt ryddebelte og større visuelle virkninger enn dagens ledninger. NVE mener likevel den konsesjonsgitte løsningen er den beste for å sikre forsyningen til industrien i Arendal.

Glitre Nett har også fått tillatelse til å bygge nye Bøylestad koblingsstasjon, samt rive og bygge om fire ledninger mellom dagens Monehagen koblingsstasjon, Arendal transformatorstasjon og den nye koblingsstasjonen. På Longum Nord næringsområde gir NVE konsesjon til å bygge en ny transformatorstasjon med utendørs koblingsanlegg. Morrow Industrialization Center har fått tillatelse til å bygge Morrow transformatorstasjon inne på det regulerte industriområdet.

#morrow batteries #nve
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0