Energi
2 minutter lesetid

RES henter direktør fra Innovasjon Norge

6/05/2024, 08:00
RES henter direktør fra Innovasjon Norge
Utviklingsdirektør Magnus Igel i RES har hentet Eli Wærum Rognerud fra Innovasjon Norge til å lede energiselskapets virksomhet i Norge.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Jeg kan ikke tenke meg en mer spennende jobb enn å få lede norgessatsningen til RES. Norge er en viktig energinasjon, men vi er svært oljeavhengige. Samtidig ser vi at Norge går mot et energiunderskudd og høye kraftpriser. Derfor må vi bygge ut betydelige mengder ny fornybar kraft i årene som kommer, sier Eli Wærum Rognerud.

Rognerud kommer fra Innovasjon Norge, hvor hun har ledet selskapets strategiske satsinger på blant annet havvind, hydrogen og grønn maritim eksport. Hun har også bakgrunn som eksportsjef for Innovasjon Norge Frankrike, fra Energidepartementet, og bred internasjonal erfaring. 

– Norge har lenge vært verdensledende på vannkraft, og var tidlig ute med blant annet flytende vind. Vi ser stort potensiale i Norge for både havvind, sol- og vindkraft på land, hydrogen og batterier. Samtidig har utviklingen gått saktere enn i mange andre europeiske land. Vi vil gjerne bidra til å få opp utbyggings-takten, sier Rognerud. 

Lokal aktør med aktivitet i 24 land

RES er et internasjonalt ledende energiselskap og har aktivitet i 24 land. Selskapet har bygget ut over 24 gigawatt fornybar kraft, blant annet innen havvind, vind og sol.

I Sverige har selskapet hatt en betydelig aktivitet i lang tid og har satset særlig på utbygging av fornybar kraft i kombinasjon med ny industri. 

– Vi er veldig glade for at Eli Wærum Rognerud har takket ja til direktørstillingen i RES Norge. Med Eli på plass, har vi som mål å bygge opp en sterk posisjon i det norske kraftmarkedet, sier utviklingsdirektør Magnus Igel i RES.

– Det er ingen grunn til at RES ikke skal bli like store i Norge som vi er blitt i Sverige. Jeg vet dere nordmenn liker å slå svenskene, sier Igel.

Igel fremhever selskapets arbeid med lokal forankring som et viktig konkurransefortrinn.

– Skal vi få mer fornybar kraft, er vi helt avhengig av et bedre samarbeid med lokalsamfunn og andre interessegrupper enn det næringen har klart til nå. Kraft til kostpris for våre vertskommuner, og en egen «kraftbank» der man kan søke støtte til lokale initiativ er noen av tiltakene vi bruker i RES, sier Igel.

Havvind

RES er en av eierne bak konsortiet Siravind som søker om å bygge ut flytende havvind utenfor Utsira Nord. Havvind blir blant satsingsområdene til RES Norge.

Selskapet vil denne våren ansette flere utviklere som skal jobbe med nye kraftprosjekter i Norge.

#ny på jobb #res
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0