Energi
3 minutter lesetid

Skal bli klimanøytrale

17/02/2024, 08:00
Skal bli klimanøytrale
Elektriske gravemaskiner på anleggsplass i Oslo Nils Gelting Andresen / Klimaetaten Oslo kommune
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Skal vi lykkes med å stanse klimaendringene, må byene gå foran. I Europa bor 75 prosent av befolkningen i byer, og byene står dermed for mye av forurensningen. Men fortetting er ikke problemet, tvert imot, jo lavere befolkningstetthet, desto mer energi brukes på elektrisitet og transport per hode. Det betyr at CO₂-utslipp per hode synker når befolkningstettheten stiger.

– For å redusere klimagassutslipp i byene må vi se på flere tiltak samtidig. Både CO2-fangst og elektrifisering av tungtransport er effektivt for å redusere lokale utslipp, men vi trenger mer kunnskap for å få fram de beste løsningene, sier Judith Thomsen, som leder SINTEFs satsing på klimanøytrale og smarte byer.

Trondheim og Oslo er blant de 112 europeiske byene som EU har valgt ut som foregangsbyer for å bli klimanøytrale innen 2030.

– De har forpliktet seg til å gå foran i det grønne skiftet, og vi er veldig glade for å være med og samarbeide med byene i dette viktige arbeidet, sier Thomsen.

Elektrifisering utfordrer strømnettet i Oslo

Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030, og har allerede redusert utslippene med 30 prosent. Elektrifisering av veitrafikk, bygging og havnedrift er nøkkelen til videre utslippskutt. Samtidig er økningen i energi- og kraftbehov som elektrifiseringen medfører, en utfordring for byens strømnett.

– Vi kan oppleve kapasitetsbegrensninger i strømnettet og at enkelte prosjekter ikke får nettilkobling. Dermed risikerer vi at elektrifiseringen blir utsatt og at vi ikke når klimamålene, sier forsker Marianne Kjendseth Wiik.

Hun leder SINTEFs arbeid i prosjektet «Power Up a REnewable Society» (PURE).

Prosjektet eies av Oslo kommune, og forskerne vil se på elektrifisering av transport og anleggsmaskiner for å utforske hvordan samspillet mellom energietterspørsel, -forsyning og -nett må endres for å tillate full elektrifisering.

– Vi vil fokusere på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser og utslipp fra tunge kjøretøy. Men vi tror at lærdommene fra vil være relevante også for andre sektorer og områder, sier Wiik.

Prosjektet skal legge til rette for bedre samarbeid mellom nettselskap, energiselskap og utbyggere som entreprenører og ladeoperatører. Og resultatet vil være en reduksjon av energibruk og effekttopper, en større forståelse av nettinfrastruktur og rollen til fleksibilitetsmarkeder og batterielektriske systemer.

Skal utvikle fullskala CO2-fangstanlegg i Trondheim

Prosjektet «Cities as a Test Bed for Climate Neutrality: Implementing CCS in Waste-to-Energy for a Net-Zero City» ledes av Trondheim kommune, med SINTEF som forskningspartner. Målet er å utvikle et fullskala CO2-fangstanlegg på Heimdal.

SINTEF har et sterkt eierskap til CCS-teknologien, og har spilt en sentral rolle i utviklingen av det som er dagens løsninger for CO2-fangst og lagring.  Det nye prosjektet vil gi viktig ny kunnskap om hva som skal til for å lykkes, og hva som må være på plass før man setter spaden i jorden.

Om EUs Mission byer

  • Programmet NetZeroCities er EUs satsing på klimanøytrale og smarte byer. De gir støtte til 112 utvalgte Mission-byer i Europa. 
  • Oslo, Trondheim og Stavanger er Norges Mission-byer.
#oslo #sintef #trondheim
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0