Energi
3 minutter lesetid

Skal investere tungt i fornybar energi og nett

21/02/2024, 08:00
Skal investere tungt i fornybar energi og nett
BKK vil doble kapasiteten i strømnettet de neste ti årene for å gi plass til nytt forbruk som venter på ledig kapasitet.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Det handler om å løse samfunnsoppdraget vårt der vi skal bidra til å sikre omstilling av industri og arbeidsplasser, og nå forpliktende klimamål. Vi skal blant annet doble nettkapasiteten for å gi plass til nytt forbruk som venter på ledig kapasitet. BKK er klar for å investere ti milliarder kroner på ti år, like mye som verdien av selskapet som er bygget opp gjennom 100 år. Men målet om doblet kapasitet forutsetter at Statnett får på plass sin nye nettforbindelse fra Samnanger til Kollsnes i tide, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konsernsjef i Eviny.

Arbeidsplasser kan gå tapt

Rapporten Kraftløftet som LO og NHO presenterte i fjor høst, slår fast at etterspørselen etter kraft- og nettilgang nærmest eksploderer på Vestlandet, og at det virkelig haster å øke tempoet i utbygging. Kraftnettet i Vestland fylke er så godt som fullt. De regionale nettselskapene og Statnett opplever en etterspørsel som tilsvarer over en dobling av effekten levert i dag. Ifølge rapporten er manglende tilgang til kraft allerede i ferd med å gjøre Vestland fylke mindre attraktiv for ny industri. Nye industrielle muligheter, og derved nye arbeidsplasser, kan gå tapt.

– Vi trenger et taktskifte, etter at investeringene i fornybar energi har falt med nesten 40 prosent siden 2018. Mer kraft og økt nettkapasitet er helt avgjørende for å sikre sysselsetting i lokalsamfunn på hele Vestlandet og for at Vestlandet som Norges fremste eksportregion skal fortsette å være eksportmotoren for Norge, sier Fresvik.

Ny utbygging skal gi strøm til over 150 000 boliger

I januar kjøpte Eviny vindkraftverkene Guleslettene og Tellenes, og økte dermed sin årlige produksjon av fornybar energi med nesten 17 prosent til 9 TWh. Det neste tiåret er målet å realisere 2,5 TWh ny fornybar energi fra vann, landvind og havvind. Veksten tilsvarer strømforbruket i over 150 000 boliger og kommer på toppen av dagens vannkraftproduksjon på 7,7 TWh, og de to nye vindparkene som samlet produserer 1,3 TWh.

– Når det gjelder lønnsom utbygging av energi det neste tiåret, ser vi størst potensial i vindkraft på land – både videreutvikling av de vindkraftverkene vi har, og utvikling av nye i samarbeid med industrielle partnere. Vestnorsk industri og husholdninger vil trenge mer energi til konkurransedyktig pris, og da er vindkraft på land det som kan løse utfordringene vi har de nærmeste årene. Dette skal skje på naturens premisser, sier Fresvik.

Vil produsere mer når behovet er størst

Konsernsjefen har lagt fram tallene for Eviny i fjerde kvartal i fjor. Det underliggende resultatet er justert for verdiendringer på sikringskontrakter og vesentlige engangseffekter, og oppgangen fra 4. kvartal 2022 kan forklares med at det såkalte høyprisbidraget på vannkraft ble avviklet, og at deleide selskap tilførte mer til konsernet.

Eviny-konsernets resultat i fjerde kvartal 2023 er 537 millioner kroner, som er 1 592 millioner kroner lavere enn i fjerde kvartal 2022. Lavere kraftpris i fjerde kvartal 2023 og høy verdiendring på kraftkontrakter i fjerde kvartal 2022 er hovedforklaringene på reduksjonen. Det foreløpige konsernresultatet for hele 2023 er 3 760 millioner kroner, som er 2 427 millioner høyere enn resultatet for 2022.

– 2023 var et godt år for Eviny. Samtidig ser vi at kraftprisen svinger mer enn før, i tillegg til endringer i rammevilkår og andre forhold som betyr mye for resultatet vårt. Det er viktig at vi tilpasser virksomheten vår til dette bildet, blant annet ved å fortsette å drive kostnadseffektivt fremover og utnytte fleksibiliteten i vannkraften enda bedre, slik at vi kan produsere mer når behovet er størst. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden vår, og vil spille en enda viktigere rolle fremover når behovet for fleksibel kraftproduksjon øker, sier Fresvik.

Uendret kraftproduksjon

Områdeprisen i Vest-Norge (NO5) var 69 euro/MWh i fjerde kvartal 2023, sammenlignet med 165 euro/MWh i fjerde kvartal 2022. Kraftproduksjonen var 2,1 TWh, som er på nivå med tilsvarende kvartal i 2022.

Magasinfyllingen i område NO5 var 64 prosent ved utgangen av fjerde kvartal, som var 5 prosentpoeng under mediannivået i utfallsrommet fra 2003 til 2022.

#eviny
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0