Energi
3 minutter lesetid

Skrinlegger solcelleprosjekt som skulle gi ny, verdifull kunnskap

17/01/2023, 09:13
Skrinlegger solcelleprosjekt som skulle gi ny, verdifull kunnskap
FLYTENDE SOLCELLER I RØFF SJØ: Det flytende solcelleanlegget skulle gi verdifull kunnskap om produksjon av strøm i røff sjø. FOTO: ILLUSTRASJON, MOSS MARITIME
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er NRK som skriver dette.

– Det er rett og slett et resultat av at vi spisser prioriteringene våre innen fornybar energi, og da nådde ikke dette prosjektet opp mer, sier pressetalsperson innen leting og produksjon internasjonalt for Equinor, Ola Morten Aanestad.

Planen til Equinor var å sammen med Moss Maritime bygge opp et testanlegg for flytende solkraft utenfor Frøya i Trøndelag

Her er det røff sjø og værhardt.

– Hvis vi lykkes utenfor Frøya, kan vi lykkes alle steder, sa leder for teknologienheten som jobber med vindkraft og solenergi i Equinor, Hanne Wigum, for to år siden.

Nå viser Equinor blant annet til hard konkurranse på fornybarmarkedet som begrunnelse for å gå bort fra de opprinnelige planene.

Vil jobbe med havvind og solceller på land

– Egenutviklet flytende solenergi er ikke lenger et område som når opp når vi skal prioritere ressursene våre. Vi gjør en omprioritering av satsingen innen fornybar energi både når det gjelder bruk av penger og de kloke hodene, sier Aanestad.

Equinor viser til at de har lagt inn krefter i både havvind og utbygging av solcelleanlegg på land de siste årene.

– Havvind er vår viktigste fornybare satsing. Dette gjelder blant annet i Storbritannia, USA og på norsk sokkel, sier Aanestad.

To prosjekter er valgt ut av regjeringa som de første, store områdene for havvind i Norge.

Utsira nord ligger vest av Utsira og Haugalandet og Sørlige Nordsjø II somgrenser mot dansk økonomisk sone sørøst i Nordsjøen.

Equinor har meldt interesse for å delta i begge prosjektene.

Ordføreren syns det er synd

For lokalmiljøet på Frøya kom omprioriteringene til Equinor som en overraskelse.

– Det er fryktelig synd at dette ikke blir noe av, sier ordfører i Frøya, Kristin Furunes Strømskag.

Kommunen ble orientert av Equinor før jul.

– Kommunens rolle har vært å bistå Equinor. Vi har vært et bindeledd mellom dem og blant annet næringslivet her. Prosjektet er avklart i kommunens planarbeid. Vi har hatt et veldig godt samarbeid, sier Strømskag.

Kommunen har tilrettelagt for testanlegg

– Det er gjort masse kartlegginger av blant annet bunnforholdene i sjøen. Vi syns det har vært spennende å legge til rette for utvikling av alternativ kraftproduksjon, sier Strømskag.

Den opprinnelige planen gikk ut på at det blant annet skulle monteres solceller på flåter på 80 x 80 meter. Strømmen skulle føres til land ved kabler.

– Vi er veldig takknemlige for det gode samarbeidet vi har hatt med kommunen og dyktige lokale leverandører, sier Aanestad.

– Det er mulig det blir kjørt et nedskalert testprosjekt, men vi har ikke konkludert. Moss Maritime og vi må diskutere dette. Konklusjonen vil komme i første kvartal i år, sier Aanestad.

#equinor #flytende solkraft #moss maritime #solceller
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0