Energi
1 minutt lesetid

Stort potensiale for samarbeid om klimavennlig industri

13/10/2022, 15:01
Stort potensiale for samarbeid om klimavennlig industri
Illustrasjon: Norsk-tysk handelskammer
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Norge står foran store omstillinger i industrien og må gjøre landets energiinfrastruktur rustet for en grønnere fremtid. Dette vil innebære økt søkelys på bruk av fornybar energi og hydrogen, utvikling av grønne verdikjeder samt å redusere utslipp.

I denne omstillingen vil behovet for fornybar energi øke, og det vil være nødvendig med økt fleksibilitet i energisystemet. Hydrogen produsert helt uten eller med svært lave utslipp vil også være en sentral bidragsyter for å oppnå betydelige utslippskutt i sektorer som industri og transport.

I tråd med regjeringens satsning

Regjeringen sitt veikart for utviklingen av grønne næringer, samt den nylig publiserte eksportstrategien for fastlandsindustrien er med å drive frem denne prosessen.

Kristina Schmidt ved Norsk-Tysk Handelskammer, forklarer hvorfor nettopp tyske løsninger kan hjelpe Norge på veien mot en grønnere industri:

– Ny teknologi vil spille en nøkkelrolle i den planlagte omstillingen i industrien. I Tyskland er det finnes flere miljøer der det utvikles innovative løsninger innen for eksempel energistyring, hydrogen og energilagring, og tyske bedrifter besitter kompetanse gjennom hele verdikjeden. Potensialet for fruktbart samarbeid mellom Norge og Tyskland på dette området er med andre ord stort.

Arrangementet er en del av Exportinitiative Energie, et eksportprogram tilhørende det tyske næringsdepartementet.

#miljø
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0