Energi
2 minutter lesetid

Svenske LKAB har funnet sjeldne jordartsmetaller

13/01/2023, 08:02
Svenske LKAB har funnet sjeldne jordartsmetaller
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Etter vellykket leting rapporterer selskapet nå sjeldne jordmineralressurser på mer enn en million tonn sjeldne jordoksider og den nå største kjente forekomsten av sitt slag i Europa.

– Dette er gode nyheter ikke bare for LKAB, regionen og for svenskene, men også for Europa og for klimaet. Det er den største kjente forekomsten av sjeldne jordarter i vår del av verden og kan bli en vesentlig faktor for å produsere de viktige råvarene som er helt avgjørende for det grønne skiftet. Uten gruver ingen elbiler, sier Jan Moström, konsernsjef i LKAB.

Europa mangler i dag fullstendig gruvedrift av sjeldne jordarter, mens etterspørselen forventes å øke kraftig som følge av elektrifisering, noe som fører til global mangel, og dette i en tid med økte geopolitiske spenninger.

Ifølge EU-kommisjonens vurdering forventes etterspørselen etter sjeldne jordartsmetaller til blant annet elbiler og vindturbiner å øke mer enn fem ganger bare innen 2030. I dag er Europa også avhengig av import av disse mineralene, der Kina fullstendig dominerer markedet, noe som anses å øke sårbarheten til europeisk industri.

– Elektrifisering, EUs selvforsyning av mineraler og metaller og uavhengighet fra Russland og Kina begynner i gruven. Vi må styrke industrielle verdikjeder i Europa og skape reelle muligheter for elektrifisering av våre samfunn. Politikken må gi industrien forutsetninger for å omstille seg til grønn og fossilfri produksjon. Her kan svensk gruveindustri spille en avgjørende rolle. Behovet for mineraler for å gjennomføre overgangen er stort, sier sveriges energi- og industriminister Ebba Busch.

Lag vei til gruvedrift

Samtidig er veien til mulig gruvedrift av forekomsten lang. Planen er å kunne sende inn søknad om konsesjon i 2023.

LKAB har allerede begynt å forberede en flere kilometer lang tunnel på ca. 700 meters dyp fra den eksisterende Kirunagruven til den nye forekomsten for å kunne undersøke den i detalj.

– Vi har ikke sett slutten på denne forekomsten. Vi investerer tungt for å komme videre og forventer å trenge flere år for å undersøke den ytterligere for å skape forutsetninger for lønnsomt og bærekraftig gruvedrift. Vi er ydmyke overfor utfordringene rundt arealbruk og yttre påvirkning for å utvikle dette til en gruve. Vi må analyseres for å se hvordan man kan unngå, minimere og kompensere for disse konsekvensene. Først da kan det bli nødvendig å gå videre med en søknad om miljøgjennomgang og søke om tillatelse, sier Moström.

#jordartsmetaller #lkab
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0