Energi
2 minutter lesetid

Vil tilrettelegge for mer solkraft

24/05/2024, 08:00
Vil tilrettelegge for mer solkraft
Illustrasjon: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Sola er ei viktig fornybar energikilde som vi ønsker å utnytte bedre. Vi jobbar for å bedre lønnsomheten for lokal strømproduksjon, for eksempel solcelleanlegg på taket til store næringsbygg. Vi vet at bygningsmontert solkraft kan realiseres raskt og bør bygges ut der forholdene ligger til rette for det. Solanlegg på tak kan også gi strømkunder lavere strømkostnader, sier energiminister Terje Aasland.

Regjeringen har tatt en rekke grep som kan bidra til mer solkraft, blant annet ved å styrke energimyndighetene og ved å legge fram en handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnytting av nettet. For at konsesjonsprosessen for solkraft skal bli mer smidig, arbeider departementet nå med et høringsnotat om å innføre en effektgrense for konsesjonsplikt for solkraft. I tillegg følger regjeringen opp innspille til høringsnotatet om å innlemme solkraftanlegg i plan- og bygningslova.

– Vi jobbar med ei regelendring som gjør at solkraftverk opp til en viss størrelse kan godkjennes direkte av kommunene. VI ønsker at kommunene skal ha mer makt i solkraftsaker, siden det er de som har skoa på og kjenner de lokale forholdene best, sier Aasland.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har på oppdrag fra Energidepartementet utredet en mulighet som legger til rette for deling av fornybar strøm i næringsområde. Energidepartementet og Finansdepartementet har gitt RME og Skattedirektoratet i oppdrag å utrede delingsordningen videre, med frist 1. juni. Regjeringen er opptatt av rask framdrift og vil komme tilbake til saken så snart som mulig.

Når det gjelder forslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å innføre en effektgrense for konsesjonsplikt for solkraft, vil regjeringen gjøre en vurdering av dette før forslaget eventuelt blir sendt på høring.

Regjeringen har hatt et lovforslag på høring om å innlemme solkraftanlegg i plan- og bygningslova, og det blir nå jobbet videre med å følge opp innspillene fra høringa.

Regjeringen la videre fram en omfattende og punktvis tiltaksplan i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett nå i mai.

#nve #regjeringen #solkraft
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0