Energi
2 minutter lesetid

Kjøper Tonstad Vindpark

22/05/2024, 11:00
Kjøper Tonstad Vindpark
Tonstad Vindpark
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Hafslund kraft er Norges nest største kraftprodusent med eierandel i 80 vannkraftverk og to vindkraftverk. Selskapet eies av Hafslund og Eidsiva Energi, som igjen er heleid av kommuner og fylkeskommunen.

Tonstad vindpark er blant Norges største landbaserte vindkraftverk med en installert effekt på 208 MW og en årlig produksjon på rundt 670 GWh, som tilsvarer strømforbruket til nesten 100 000 personer. Kjøpet er en betydelig styrking av Hafslunds vindkraftportefølje som i dag består av en eierandel på 20 prosent i vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget. I tillegg får Hafslund en større spredning i kraftporteføljen med produksjon i prisområde NO2.

– Tonstad Vindpark er et godt og lønnsomt vindkraftverk som i tillegg sikrer norske industriarbeidsplasser strøm til forutsigbare priser. Med eierskap i over 80 kraftverk vet vi hva det innebærer å være en synlig og ansvarlig aktør i våre lokalsamfunn. Vi er stolte over å ha gode relasjoner til alle våre vertskommuner, og gleder oss til å bli bedre kjent med Sirdal og Flekkefjord, sier administrerende direktør Kristin Lian i Hafslund kraft.

Strømproduksjonen fra Tonstad vindpark er solgt til Hydro energi gjennom en langsiktig kraftkjøpsavtale med en varighet på 25 år.

Gir verdifull erfaring

Potensialet for utbygging av ny vannkraft er begrenset. For å møte et økende kraftbehov ser Hafslund derfor også på muligheter innen vind- og solkraft. Erfaringer fra Tonstad vindpark vil gjøre Hafslund bedre rustet til å utvikle, drifte og eie nye vindkraftprosjekter.

– Ingen i Norge har bygget ut mer ny vannkraft enn Hafslund de siste ti årene. Tonstad vindpark representerer imidlertid en annen type investering. For oss handler det om å få bedre innsikt i de unike utfordringene, løsningene og teknologiene til et vindkraftverk. Vi ønsker å utvikle gode vindkraftprosjekter med hensyn til kraftbehov, natur og lokalsamfunn, og den erfaringen vi får fra Tonstad vindpark vil være et viktig bidrag på veien dit, sier Lian.

Hafslund Kraft vil endre navnet på selskapet fra Tonstad vindpark AS til Tonstad vindkraftverk AS. Gjennomføringen av transaksjonen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet og NVE.

#hafslund #tonstad vindkraft
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0