Industri
3 minutter lesetid

Blastr investerer fire milliarder euro på grønt stålverk i Finland

5/01/2023, 08:15
Blastr investerer fire milliarder euro på grønt stålverk i Finland
Foto. HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Blastr har inngått en skriftlig intensjonsavtale med det nordiske energiselskapet Fortum, som gir Blastr enerett til å bruke et eksisterende industriområde i Inkoo. Investeringen på fire milliarder euro forventes å skape opptil 1.200 direkte arbeidsplasser i driftsfasen. Planlagt produksjonsstart er i slutten av 2026, forteller de i en pressemelding.

Grønt stål er en grunnleggende forutsetning for det grønne skiftet, da det vil være et avgjørende råmateriale i utviklingen av infrastruktur for fornybar energi som vindturbiner, samt i byggebransjen, bilindustrien og for forbruksvarer. Bare i Europa forventes etterspørselen etter karbonfritt stål å nå 50 millioner tonn innen 2030, noe som representerer nesten en tredjedel av det eksisterende behovet for europeisk stål.

– Finland er perfekt for vårt prosjekt. Den har ambisiøse utslippsmål for karbondioksid, støttende og forutsigbare driftsbetingelser for den grønne industrien, fossilfri energi og en høyt kvalifisert arbeidsstyrke. Vi valgte Inkoo på grunn av sin høye kvalitet infrastruktur og tilgang til ren energi. I tillegg muliggjør den isfrie dyphavshavnen effektiv logistikk og lavkarbonlogistikk året rundt og nær tilgang til det europeiske markedet, sier Hans Fredrik Wittusen, administrerende direktør i Blastr Green Steel.

Blant de største industrielle investeringene i Finland

– Jeg er svært fornøyd med at plaseringen av anlegget nå er bekreftet, da vi har jobbet med dette prosjektet i lang tid. Blasts beslutning om å etablere seg i Inkoo er et bevis på konkurranseevnen til finsk industri og infrastruktur. Finland er et utmerket sted for karbonnøytral industri og karbonfri stålproduksjon: Vi har et sterkt og pålitelig strømnett, gode forutsetninger for å produsere utslippsfri energi og effektiv logistikk. Prosjektet vil styrke vår konkurransekraft betydelig, styrke vår kompetanse og skape arbeidsplasser og velferd. Prosjektet bidrar også betydelig til Finlands, EUs klimamål og mål for karbonnøytralitet, sier finansminister Mika Lintilä.

Det grønne stålverket, sammen med det integrerte hydrogenanlegget, vil være blant de største industriinvesteringene i Finland til dags dato.

– Blasts prosjekt vil bli et av de største industriprosjektene og utgjøre en av de største potensielle arbeidsgiverne i Finland. Det er også av stor betydning for hele den europeiske industrien som en muliggjører av det grønne skiftet. Bellers inntreden i Finland er et resultat av det nordiske samarbeidet som nå blir enda sterkere. Prosjektet vil også, sammen med andre investeringer, akselerere utviklingen av innovasjoner knyttet til det grønne skiftet, sier Markku Kivistö, industrisjef for Cleantech i Invest in Finland, Business Finland.

Blasts mål er 95 prosents reduksjon

Stålindustrien produserer omtrent åtte prosent av verdens karbondioksidutslipp på grunn av den store mengden fossile brensler som brukes i konvensjonell stålproduksjon. For tiden genererer hvert tonn stål som produseres rundt 1, 9 tonn karbondioksid. Blastr vil erstatte koks og karbon med hydrogen i den kjemiske reduksjonsfasen, samt redusere karbonavtrykket i hele verdikjeden, med sikte på å oppnå 95 prosent lavere karbondioksidutslipp sammenlignet med en konvensjonell produksjonsprosess.

Stålverket er designet for å produsere 2,5 millioner tonn varmt og kaldvalset grønt stål av høy kvalitet årlig.

«Vårt mål er å gjøre stålindustrien karbonfri, da det er en av de største globale kildene til karbondioksidutslipp. Med stålet som produseres i Inkoo, har vi til hensikt å redusere karbondioksidutslippene med 4,6 millioner tonn per år sammenlignet med konvensjonelle metoder. Dette tilsvarer mengden karbondioksidutslipp som genereres årlig av alle personbiler i Finland. Vi vil systematisk gjennomgå alle deler av verdikjeden for å redusere det totale karbonavtrykket, redusere avfall og utvikle sirkulære løsninger. I tillegg er vår ambisjon å sikre en betydelig andel av vårt kraftbehov fra direkte eller indirekte eide vindparker, og bidra gjennom egne investeringer og partnerskap til å videreutvikle ren energiproduksjon i Finland. Vi tror at vårt prosjekt vil gi positive fordeler for regionen, og vi vil ha en aktiv dialog og samarbeid med lokalsamfunnet og andre interessenter, avslutter Wittusen.

#blastr #finland #grønt stål #miljø
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0