Energi
2 minutter lesetid

Dette vil gi en en grønnere Europeisk industri

8/05/2024, 12:00
Dette vil gi en en grønnere Europeisk industri
Baker Hughes NovaLTTM16 gassturbin, 100% H2 klar.  NovaLTTM er et varemerke for Baker Hughes og dets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Opererer effektivt på rent hydrogen 

Gassturbinmotorer som opererer med en blanding av hydrogen og naturgass er ikke noe nytt, men effektiviteten reduseres betydelig når turbinene opererer på rent hydrogen. For at hydrogen skal bli et alternativ, må turbinene jobbe like effektivt på rent hydrogen som på fossile brensler.  

– Hydrogen er en bærekraftig energikilde. Ved å operere på 100% hydrogen, kan vi redusere avhengigheten av fossile brensler og bidra til en mer bærekraftig fremtid, sier Nils Røkke, Bærekrafts direktør i SINTEF og leder av det nasjonale forskningssenteret innen hydrogen, FME HYDROGENi.

Flere viktige fordeler for industrien 

Forbrenningsteknologien som nå skal testes og demonstreres heter DLE H2 (Dry-Low Emission Hydrogen). Teknologien gir verdier til industrien gjennom økt bærekraft, fleksibilitet og effektivitet. 

– Ved å opprettholde effektiviteten mens vi opererer på 100 % hydrogen, kan vi sikre at vi får mest mulig energi ut av hver enhet hydrogen. Dette gjør energiproduksjonen mer kostnadseffektiv for industrien forklarer Thomas Indlekofer, forsker i SINTEF Energi og prosjektleder for HyPowerGT. 

DLE H2 gjør at gassturbinen kan operere på rent hydrogen som gir lave NOx-utslipp. Videre gjør teknologien det mulig å håndtere blandinger av naturgass og hydrogenkonsentrasjoner. 

– En gassturbin som kan operere på enhver blanding av naturgass og hydrogen (opptil 100% hydrogen) gir oss større drivstoff-fleksibilitet. Dette kan være spesielt nyttig i en overgangsperiode hvor vi gradvis beveger oss bort fra fossile brensler, sier Nils Røkke. 

Med potensial til å oppgradere eksisterende infrastruktur, representerer DLE H2-teknologien et viktig skritt mot dekarborisering av norsk og europeisk industri mener forskerne.

– Teknologien kan monteres i eksisterende gassturbiner, noe som muliggjør oppgradering av eksisterende infrastruktur i industrien. Dette kan bidra til å redusere kostnadene og kompleksiteten ved overgangen til mer bærekraftige energikilder, forklarer Indlekofer.

Mot slutten av det fireårige prosjektet, vil prototypen demonstreres på en Baker Hughes NovaLTTM16-gassturbinmotor. 

Om prosjektet 

Partnere: SINTEF Energi (Norge, koordinator), Baker Hughes (Italia), SNAM (Italia), ETN Global (Belgia), CERFACS (Frankrike), Lucart (Italia), Zürich University of Applied Sciences (Sveits), TotalEnergies Onetech (Frankrike) og EQUINOR (Norge). 

HyPowerGT-prosjektet støttes av Clean Hydrogen Partnership og dets medlemmer (GA 101136656) og Swiss Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI). 

Varighet: 1. Januar 2024 – 31. Desember 2027 

#hydrogen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0