Industri
1 minutt lesetid

Fanger 95 % karbon i pilotprosjekt

29/01/2024, 08:06
Fanger 95 % karbon i pilotprosjekt
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Elkems klimadirektør, Trond Sæterstad, sier: «Vi er glade for å ha fullført vår første pilot for CCS ved vårt anlegg i Rana. Våre høye fangstrater på opptil 95 %, kombinert med lav aminnedbrytning, viser teknisk effektivitet av teknologien. Nå er utfordringen å styrke forretningscaset for CCS, for å gjøre det kommersielt levedyktig i en bransje med global konkurranse.

Røykgass fra silisiumsmelteverk har varierende og lave CO2-konsentrasjoner. Suksessen med å fange denne CO2-en i piloten gir uvurderlig læring for fremtidig utvikling. CCS-piloten var operativ i cirka 3000 timer mellom november 2022 og juni 2023.

– De viktigste erfaringene fra denne piloten hjelper oss å vite hvordan vi kan optimalisere anleggene våre for potensiell fremtidig implementering av karbonfangst, sier Sæterstad.

Karbonfangst inngår i Elkems klimastrategi mot netto nullutslipp innen 2050.

– Elkem har som mål å være en del av løsningen for å bekjempe klimaendringene. Vår misjon er å tilby avanserte materialløsninger som former en bedre og mer bærekraftig fremtid. Vi vil bruke resultatene fra denne piloten til å fortsette å modne frem tekniske og kommersielle aspekter ved en eventuell fremtidig CCS-implementering. Lavere implementeringskostnader og konkurransedyktige rammebetingelser er også kritiske komponenter i denne prosessen, sier Trond Sæterstad.

Prosjektet mottok økonomisk støtte fra Gassnova CLIMIT, og var et samarbeid mellom Elkem og Mo Industripark, SINTEF, Alcoa, Celsa, Ferroglobe, SMA Mineral, Norcem, Norfrakalk, Arctic Cluster Team og Aker Carbon Capture.

#elkem #karbonfangst #pilotprosjekt
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0