Elkem

29/01/2024
Industri

Fanger 95 % karbon

Vellykket pilotprosjekt.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
15/01/2024
Industri

Kjøper industriområder

Videreutvikler egen virksomhet.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser