Industri
2 minutter lesetid

Elkem begrenser produksjonen i Norge på grunn av høye kraftpriser

19/12/2022, 13:49
Elkem begrenser produksjonen i Norge på grunn av høye kraftpriser
Foto: Elkem
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Dette skyldes høye kraftpriser. Elkem er godt posisjonert med langsiktige kraftkontrakter som sikrer selskapets strømforbruk i Norge til konkurransedyktige priser. I dagens marked gjør imidlertid redusert produksjon selskapet i stand til å optimalisere verdiskapingen ved å selge sin kraft til svært attraktive rater i det norske kraftmarkedet.

Beslutningen vil ikke ha noen innvirkning på kunder eller ansatte. – På kort sikt er dette en vinn-vinn-situasjon: Ved å redusere noe av vår produksjon kan vi optimalisere verdiskapingen for Elkem og bidra til økt fleksibilitet i et stramt kraftmarked for husholdninger og bedrifter i Norge. Vi vil bruke denne tiden til å fremskynde vedlikeholds- og forbedringsarbeidet ved våre anlegg for å posisjonere oss for fremtiden, sier konsernsjef Helge Aasen i Elkem.

– På sikt er vi imidlertid bekymret for hva dagens situasjon sier om Norges evne til å gi konkurransekraft til husholdninger og bedrifter. Det skal ikke være mer lønnsomt å selge kraft enn å produsere kritiske materialer for det grønne skiftet. Vi ser et stort potensial for å utnytte Norges overskudd av fornybar vannkraft som et konkurransefortrinn for eksisterende og nye grønne verdikjeder, slik vi har gjort siden tidlig på 1900-tallet, men å sikre dette krever politisk handling, sier Aasen.

De to ovnene forventes å holde stengt til tidlig i første kvartal 2023. Elkems anlegg i Thamshavn produserer hovedsakelig silisium, mens anlegget i Rana hovedsakelig produserer ferrosilisium. Elkem har totalt tolv ovner i Norge, og midlertidige innskrenkninger for å selge kraft kan også være aktuelt andre steder, avhengig av markedsutviklingen.

#elkem #strøm
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0