Industri
3 minutter lesetid

Sikrer CO2-kompensasjon og store investeringer i norsk industri

19/03/2024, 09:00
Sikrer CO2-kompensasjon og store investeringer i norsk industri
Forbundsleder i IE&FLT Frode Alfheim (nummer to fra venstre) på pressekonferansen om CO2-kompensasjonen Foto: Egil Brandsøy.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– De siste to årene er det skapt stor usikkerhet rundt industriens CO2-kompensasjon. IE&FLT har i lang tid jobbet for å sikre forutsigbarheten i ordningen. Det er et svært omfattende politisk arbeid som har vært gjennomført av både tillitsvalgte og ansatte i forbundet, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Bakgrunnen er at politikerne de siste to årene har kuttet i CO2-kompensasjonen to ganger.

Først ble det uten forvarsel innført et gulv på 200 kroner, slik at det bare gis CO2-kompensasjon for den delen av kvoteprisen som overstiger 200 kroner. Året etter ble gulvet nesten doblet til 375 kroner.

Forbundet mobiliserte umiddelbart og i fjor høst truet forbundet med politisk streik.

I budsjettavtalen før jul fikk IE&FLT gjennomslag for å styrke CO2-kompensasjonen med 500 millioner kroner, dersom at partene ble enige om innretning.

Etter grundig og konstruktiv dialog mellom IE&FLT, Fellesforbundet, Norsk Industri og Klima- og miljødepartementet er partene nå kommet til enighet om en fornyet CO2-kompensasjon som strekker seg lenger enn Stortingets vedtak.

– Med denne enigheten rydder vi bort usikkerheten som er skapt og vi sikrer industriens viktigste rammevilkår i mange år fremover, sier Alfheim.

– Vi er også fornøyde med at industrien forplikter seg til å investere store summer i norske arbeidsplasser, legger han til.

Forbundslederen sier at CO2-kompensasjonen er det viktigste tiltaket for å sikre at verdens reneste industri fortsetter å satse i Norge.

– Vi har bedt om forutsigbarhet, og det har vi fått. Nå fortsetter arbeidet for å sikre lavere kraftpriser, mer kraft, nok nett og rammevilkårene industrien trenger, slår Alfheim fast.

Ikke kødd med CO2-kompensasjonen

IE&FLT forventer bred politisk støtte til fornyet CO2-kompensasjon.

– Alle partiene må nå se at industrien har strukket seg langt. Med bevilgningstaket er det ikke noen risiko for at statens kostnader kan øke utover ren inflasjonsjustering, sier Alfheim og legger til:

– Dermed har også industrien akseptert økt risiko. Energi- og klimakrav på 40 % er svært høyt. Nå trenger vi politisk samling. Enigheten om CO2-kompensasjon er bredt forankra i industrien og fagbevegelsen, og må få lov til å gjøre jobben sin. Mitt budskap til Stortinget er klart: Ikke kødd med CO2-kompensasjonen, slår forbundslederen fast.

CO2-kompensasjonen er industriens viktigste rammevilkår

CO2-kompensasjonen kompenserer for økte kraftpriser som følge av EUs kvotesystem. CO2-kvoteprisen øker prisene på kull- og gasskraft i Europa, som gjennom utenlandskablene smitter over på kraftprisene for norsk industri, selv om norsk industri drives av utslippsfri norsk vannkraft.

Hele poenget med å innføre ordningen i Norge var å motvirke faren for at norske industriarbeidsplasser utkonkurreres og flyttes til land med høye utslipp og svak klimapolitikk.

CO2-kompensasjon har ingenting å gjøre med industriens egne utslipp. Prosessindustriens egne utslipp er omfattet av kvotepris eller CO2-avgift.

#ie&flt
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0