Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Styrker posisjonen

22/05/2024, 07:00
Styrker posisjonen
Foto: V
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I tillegg til Euromining AB inkluderer oppkjøpet også de to underleverandørene Lars Almgrunds Åkeri AB og Tommys Last Vitåfors AB. Euromining er spesialisert på lasting og transport av malm, med størstedelen av virksomheten i gruvedistriktet Malmfälten som omfatter Gällivare og Kiruna. Selskapets største kunde er LKAB, som har omfattende virksomhet i gruvedrift i Nord-Sverige.

– Kjøpet av Euromining styrker og utfyller Veidekkes posisjon i en region med stor aktivitet og spennende utsikter. Euromining har god drift og ordredekning og har vist sterk økonomisk utvikling, og sammen med Veidekkes eksisterende virksomhet gir dette et godt grunnlag for å ta del i den ventede veksten i denne regionen i årene som kommer, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke ASA.

Euromining ble etablert i 1999 og er et konsern med cirka 200 ansatte. Selskapets årsomsetning ligger på om lag 750 millioner kroner med et driftsresultat på om lag 90 millioner kroner.

– Veidekke har allerede en sterk posisjon med anleggsprosjekter relatert til gruveindustri, som er den klart største og viktigste næringen i Nord-Sverige. Vi har jobbet sammen med Euromining på flere prosjekter, og både virksomhet og kultur passer godt inn i Veidekkes videre planer i regionen, sier konserndirektør Marcus C Nilsson.

Veidekke kjøper 100 % av aksjene med oppgjør i kontanter. Dagens eiere forblir engasjert i virksomheten. Avtalt kjøpesum tilsvarer en selskapsverdi på om lag 500 millioner kroner på gjeldfri basis, hvorav en betydelig del vil avhenge av oppnådde resultater over de neste tre årene. Kontantbetalingene finansieres fra Veidekkes likviditetsbeholdning.  

Gjennomføring av kjøpet vil skje så snart som mulig, og forventes fullført i løpet av 3. kvartal 2024.

#gällivare #kiruna #sverige #veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0