Infrastruktur
2 minutter lesetid

362 millioner kroner til utbygging av bredbånd i hele Norge

19/01/2023, 15:56
362 millioner kroner til utbygging av bredbånd i hele Norge
Illustrasjon: pixlr
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

 – Utbyggingen av bredbånd skjer i stort tempo. Samtidig ser vi at det kreves høyere prioritet av statlige midler i område der det kommersielle grunnlaget for utbygging ikke er til stede, slik at vi kan sikre god dekning i hele Norge. Alle fylkene får økt tilskudd, men fylke med mange distriktskommuner og få folk på store areal blir i sterkere grad enn før prioritert, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Stortinget bevilget i slutten av desember tilskudd til bredbåndutbygging på 362,7 millioner kroner. Dette er en økning på nærmere 60 millioner kroner fra 2022.

– Tilgang til bredbånd er avgjørende for næringsliv, bosetting og arbeidsplasser, både i sentrale områder og i distriktene. Bredbånd til alle er derfor en forutsetning for å kunne ta ut de store samfunnsgevinstene som ligger i digitaliseringen, sier Gjelsvik.

Regjeringen har som mål at alle skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd i 2025. Det er særlig viktig at de mindre sentrale kommunene i landet blir prioriterte i utbyggingen. Fordelingen mellom fylkene tar derfor hensyn til om fylket har mange kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 i SSBs sentralitetsindeks.

– Dette er distriktskommuner som kjennetegnes av at det bor få folk på store arealer. Dette gjør at det blir lange avstander mellom folk, arbeidsplasser og tjenester, sier Gjelsvik.

Støtteordningen for bredbånd er et spleiselag mellom kommuner, staten og utbyggere. Det blir stilt krav om at kommuner/fylkeskommuner skal bidra med et beløp som svarer til minst 30 prosent av det statlige bidraget. I tillegg bidrar utbyggere med midler. Utbyggerne sin del blir fastsatt gjennom offentlig utlysing av prosjektene.

Det er private utbyggere som står for hoveddelen av investeringene i mobil- og bredbåndsnett i Norge. I 2021 ble det investert over 13 milliarder kroner i denne infrastrukturen, av dette over 8 milliarder kroner i fastnettet. Det statlige tilskuddet legger til rette for utbygging av bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for slik utbygging.

I tillegg til de 362,7 millioner kronene som er bevilget for 2023, har noen av fylkeskommunene bedt om å få lov til å bruke midler fra tidligere år i ordningen for 2023, fordi de tidligere EU-reglene som gjaldt for utbygging skapte utfordring for mange utbyggingsprosjekt. Dette har departementet lagt til rette for, og det betyr at fylkeskommunene samlet sett har rundt 600 millioner kroner som kan brukes.

#bredbånd #distriktskommuner #kommunal- og distriktsdepartementet
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0