Infrastruktur
2 minutter lesetid

8,6 km tunnel på riksveg 5 åpnet

14/11/2022, 09:00
8,6 km tunnel på riksveg 5 åpnet
Snora ble kuttet av statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Kalsås (Ap). Han var flankert av fv. ordfører Jenny Følling i Sunnfjord, utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, fylkespolitiker Trude Brosvik og Christian Rekkedal fra statsforvalteren. (Foto: Silje Drevdal/Statens vegvesen)
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

En beryktet strekning

Tunnelen på riksvei 5 mellom Sogndal og Skei er en viktig brikke på hovedveinettet mellom Sunnfjord og Indre Sogn. Kjøsnesfjorden har lenge vært beryktet for steinnedfall og flere stygge ulykker på grunn av ras. Veien er også viktigeste tilkomstvei til sykehuset i Førde for befolkningen i indre Sogn.

– Dette veianlegget har vært svært vellykket med tanke på framdrift og godt samarbeid mellom entreprenøren og Vegvesenet. Vi har også levert et veianlegg rundt 200 millioner kroner under styringsrammen vi hadde til rådighet, sa utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Totalkostnaden på anlegget endte på 1,1 milliarder kroner, godt under rammen på 1,3 milliarder.

Hæhre Entreprenør har vært totalentreprenør på strekningen, og ifølge entreprenørens prosjektleder Ole Jakob Gjetrang har det ikke vært skader som har ført til varig men eller sjukefravær på anlegget.

Korona slo inn

– Vi er svært fornøyd med HMS-resultatene. I tillegg fikk vi korona-pandemien med oss gjennom store deler av anleggsperioden. Men vi klarte å holde full produksjon på anlegget og gjennomføre til fastsatt tid, sa Gjetrang.

Muliconsult har stått for prosjektering og Otera Traftec for elektroarbeidet i tunnelen. Kjøsnestunnelen er en forlengelse av den tidligere Støylsnestunnelen, som var på 2,1 kilometer.

Før Hæhre startet på jobben var det et tverrslag og noe av tunnelen ble sprengt ut for å sikre masser til å bygge E39 Bjørset-Skei, som åpnet for et par år siden. Den nye tunneldelen er på cirka 6,5 kilometer. I den gamle tunneldelen ble det gamle elektroanlegget demontert, og nytt utstyr installert.

#kjøsnestunellen #riksveg 5 #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0