Infrastruktur
2 minutter lesetid

Blir klart et år før tiden

13/03/2024, 09:00
Blir klart et år før tiden
Ett år før tiden: Geir Jørgensen, prosjektleder Statens vegvesen, Roy Løkken prosjektleder Anlegg Øst og byggeleder Ole Sollid, Statens vegvesen. Foto: Martin Haagensen Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Dette vil nok glede mange. Dette er den viktigste veien inn og ut av Harstad sentrum, både myke og harde trafikanter vil få en tryggere, raskere og enklere reisehverdag når prosjektet er ferdigstilt, sier prosjektleder for Statens vegvesen Geir Hartz Jørgensen. 

Etter oppstart 8. mars 2022 har entreprenør Anlegg Øst hatt bedre fremdrift enn planlagt. Utbyggingen strekker seg langs 2,2 kilometer riksvei med ca. 18 000 passerende kjøretøy hver dag (ÅDT). Høye trafikktall i kombinasjon med vinterdrift og omkjøringer har vært utfordringer som byggherre og entreprenør har jobbet sammen for å løse. 

– Godt samarbeid med byggherre, gode underentreprenører, rotasjon på arbeidere og vinterdrift er noen av faktorene til at vi ser at vi skal klare å fremskynde ferdigstillelsen såpass mye, sier prosjektleder Roy Løkken i Anlegg Øst. 

Bedre for alle

Harstadpakken er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Harstad kommune. Delprosjektet til Statens vegvesen oppgraderer rv. 83 som er byens viktigste ferdselsåre. Parallelt med veien bygges det sykkelvei med fortau med planskilte kryssinger for myke trafikanter. Sykkelveien består blant annet av en bru på 200 meter. Gamle kryssløsninger er erstattet med rundkjøringer, og det bygges ny vei til næringsområder samt en påkjøringsrampe til rv. 83 for å lede trafikk unna boligområder. 

– Harstadpakkens første trinn la til rette for by og næringsutvikling, samt at vi ledet brorparten av gjennomgangstrafikken bort fra sentrum. Når vi nå fullfører trinn to vil det gi byen en helhetlig, moderne og trygg trasé for myke og harde trafikanter langs byens viktigste ferdselsåre, avslutter Jørgensen.

#anlegg Øst #harstad #harstadpakken #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0