Infrastruktur
2 minutter lesetid

Effektivt og trygt for en million reisende

24/01/2023, 15:31
Effektivt og trygt for en million reisende
Publikumsøya får to lukkede venteområder og et toalettbygg, begge tilrettelagt for reisende med spesielle behov, dvs. universelt utformet. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Dagens bussterminal i Giæverbukta er Nord-Norges største kollektivterminal. Den har omlag 760 bussavganger daglig og en million påstigende årlig. Samtidig er dagens terminal trafikkfarlig og utformet slik at bussene får mye unødvendig kjøring for å sette av og ta på folk. I tillegg er den dårlig tilrettelagt for reisende med spesielle behov. Den nye terminalen skal bli mer effektiv og brukervennlig for alle.

– Når den nye terminalen står ferdig blir den et kinderegg som løser mange av dagens utfordringer, sier sekretariatsleder i Tenk Tromsø, Veronica Wiik.

Økt sikkerhet

Den nye terminalen vil få en stor øy (fortau) for de reisende, i stedet for ni små øyer der bussene stopper i dag. Publikumsøya får to lukkede venteområder og ett toalettbygg, begge tilrettelagt for reisende med spesielle behov, dvs. universelt utformet. På øya kan de reisende bytte buss uten å måtte krysse andre bussers kjørebane slik de må i dag. Bare én opphøyd adkomst krysser kjørebanen.

– Dette gir vesentlig bedre trafikksikkerhet og fasiliteter for de reisende, sier Wiik.

Raskere og mer miljøvennlig

I dag må bussene kjøre via flere rundkjøringer hver gang de er innom terminalen. Ny terminal får direkte inn- og utkjøring. Det sparer tid og gir mindre utslipp fordi bussene totalt vil kjøre 40.000 kilometer mindre hvert år. I tillegg vil langt færre busser passere rundkjøringene i den sterkt trafikkerte Ringvegen og slik bidra til bedre trafikkflyt.

– For våre passasjerer vil hver busstur gå raskere. Samtidig får sjåførene en bedre og mer oversiktlig arbeidshverdag med mindre stress, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) i Troms og Finnmark Fylkeskommune.

Krevende byggeperiode

Terminalen skal være i bruk gjennom hele anleggsperioden. Entreprenøren som vinner oppdraget må derfor bygge midlertidige holdeplasser, gangfelt og sykkelstier.  

Anbudskonkurransen

Staten vegvesen vil plukke ut inn til fire aktuelle leverandører. Det blir tilbudskonferanse 6. februar og konkurransen blir gjennomført med forhandlinger. Frist for å levere forespørsel om å få delta i konkurransen: 1. mars. Kontraktsignering er planlagt rundt 20. juni.

#statens vegvesen #tromsø
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0