Infrastruktur
1 minutt lesetid

Enighet om forslag til byvekstavtale

26/06/2024, 09:00
Enighet om forslag til byvekstavtale
Illustrasjon: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Lokale parter og staten ble fredag 21. juni enige om et forslag til byvekstavtale for Nedre Glomma, for perioden 2024-2033. Forslaget skal videre til politisk behandling lokalt og deretter behandles av regjeringen før avtalen kan inngås.

– Gjennom byvekstavtaler legger vi til rette for god fremkommelighet, effektiv arealutnyttelse og løsninger for at flere skal velge gange, sykkel og kollektivtransport.  Det gir grønnere og mer attraktive byer å bo i, og er en utvikling vi ønsker for byene i Nedre Glomma, sier Nygård.

Byvekstavtaler har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økte utslipp, støy og dårligere framkommelighet, skal ordningen fremme gange, sykling og bruk av kollektivtransport. Bedre samordning mellom staten, fylkeskommunen og kommunene i et byområde er et viktig formål med byvekstavtalene.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0