Infrastruktur Fly
2 minutter lesetid

ESA-godkjenning til ny lufthavn i Bodø

20/12/2023, 08:00
ESA-godkjenning til ny lufthavn i Bodø
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

19. desember slo ESA fast at finansieringen av den nye lufthavna er i tråd med EØS-avtalens regler for statsstøtte. En av rollene til overvåkingsorganet er nettopp å sikre at land innenfor EØS ikke gir urettmessig statsstøtte.

Godkjenningen betyr at alle avtalene som er inngått mellom Avinor, Forsvaret og Bodø kommune om kjøp og salg av tomteområder kan gjennomføres som avtalt. Det gjør også at de store anleggsentreprisene kan settes i gang.

– Godkjenningen er helt avgjørende i så måte. Det har vært en lang prosess, men med dette i boks er den siste brikken i puslespillet lagt på plass, slår Abraham Foss fast.

I løpet av høsten 2023 er både konsesjon for drift av lufthavnen, og rammeavtaler fra Bodø kommune for utbyggingen av både flyside og terminal kommet på plass. Godkjenningen av ESA var derfor den siste viktige som måtte komme på plass.

Første spadetak for utbyggingen ble offisielt markert i mars 2023, da de forberedende arbeidene for utbyggingen startet. Dette var etter godkjenning fra nettopp ESA, og besto i å legge frem vann-, avløp-, bredbånds- og fjernvarmeledninger til området den nye lufthavnen skal bygges. Dette arbeidet ble sluttført i tråd med planen og budsjett i oktober.

Holder tidsplanen
Med godkjenningen fra ESA i boks kan Avinor nå formelt overta eierskapet til flyplasstomten fra Forsvaret og de store arbeidene komme i gang.

– Dette har vært svært viktig for å kunne holde tidsplanen for utbyggingen, og for at vår ambisjon om at den nye lufthavna kan åpnes i 2029/ 2030 kan stå fast, sier Foss. Uten godkjenningen kunne vi risikert en forsinkelse på opp mot ett år, så dette er en veldig viktig milepæl for Avinor. Det er også veldig viktig for Bodø kommune som skal utvikle dagens flyplassområde til en ny, bærekraftig og sentrumsnær bydel, sier konsernsjefen.

Byggingen av den nye lufthavnen i Bodø har en kostnadsramme på 7,2 milliarder kroner (2022-kroner), og erstatter dagens lufthavn. Avinor bidrar med 2,4 milliarder kroner, mens resten kommer fra staten og et lokalt bidrag fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

– Vi ser frem til å komme ordentlig i gang med utbyggingen. Det skjer i tett samarbeid med Bodø kommune som vertskommune og plan- og bygningsmyndighet. Den nye lufthavnen vil være fremtidsrettet, moderne og tilrettelagt for fremtidens bærekraftige luftfartsteknologier og drivstoff, og vil være et viktig bidrag til at norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050, avslutter Foss.

#avinor #bodø kommune #bodø lufthavn
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0