Infrastruktur Havner
2 minutter lesetid

De fikk to rammeavtaler

17/04/2024, 12:00
De fikk to rammeavtaler
Foto: Trondheim Havn/Åge Hojem
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap eid av 14 kommuner i Trøndelag og forvalter havnevirksomheten i eierkommunene innenfor rammer og formål angitt i Havne- og farvannsloven.

To delkontrakter

Nå er Norconsult tildelt to av fem delkontrakter i en rammeavtale med Trondheim Havn, nærmere bestemt Delkontrakt 1 – Prosjektering totalleveranse og Delkontrakt 2 – Geoteknikk, miljøgeologi og miljø.

– Trondheim Havn står overfor større utviklingsprosjekter i tiden framover samtidig som vi hele tiden jobber med å forbedre dagens havnetilbud i regionen. Vi ser at Norconsult vil være en viktig rådgiver inn i dette arbeidet og ser fram til et godt samarbeid de neste årene, sier Havneutviklingssjef Tor Erik Taftø Svorkås ved Trondheim Havn IKS.

Selve rammeavtalen gjelder i to år fra oppstarten i mars 2024, med en opsjon på ett pluss ett år, og rammeavtalen ble vunnet på grunnlag av særdeles god score hos Norconsult på tildelingskriterieriene kvalitet og pris.

Norconsult Region Midt

Alle fagene i rammeavtalen er i hovedsak bemannet med spisskompetanse hentet fra Region Midt, men også kompetanse fra andre kontorer i Norconsult-konsernet vil bli benyttet.

Selve rammeavtalen blir styrt fra Norconsults havnegruppe i Trondheim.

– Trondheim Havn er en oppdragsgiver vi kjenner godt gjennom et langvarig kundeforhold. Vi ser fram til videre samarbeid der vi får muligheten til å bistå Trondheim Havn med å nå sine mål, sier Øyvind Wanderås, direktør Norconsult Trondheim.

Delkontrakten Prosjektering totalleveranse omfatter alle fag som byggeteknikk, tekniske fag, kai- og havneanlegg, havneplanlegging, SØK, prosjektledelse, byggeledelse, geoteknikk, grunnundersøkelser, miljø, arealplanlegging og arkitektur. For alle flerfaglige oppdrag vil denne delkontrakten benyttes.

Den andre delkontrakten, Geoteknikk, miljøgeologi og miljø, kan benyttes på oppdrag innenfor ett eller flere av disse fagene.

#norconsult #trondheim #trondheim havn
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0