Infrastruktur Havner
4 minutter lesetid

Samlokalisering på Vippetangen med god trafikkflyt: – Vi har løsningene på bordet

2/10/2023, 10:15
Samlokalisering på Vippetangen med god trafikkflyt: – Vi har løsningene på bordet
Trafikkflyt: Plan- og utbyggingsdirektør i Oslo Havn, Espen Dag Rydland, er glad for at man har identifisert enkle løsninger, som skal sikre god trafikkflyt i området rundt Vippetangen med to ferger. Her sammen med sivilingeniør Halvor Grønlund i rådgivningsselskapet COWI.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Grundig trafikkanalyse

På vegne av Oslo Havn har rådgivningsselskapet COWI utarbeidet en trafikkanalyse som tar for seg nettopp trafikale konsekvenser dersom DFDS og Color Line samles på Vippetangen. Trafikkanalysen ble publisert i mars 2023.

– Vi har gjennomført en grundig analyse og simulering av trafikksituasjonen med to ferger som ankommer Vippetangen med 30 minutters mellomrom. Vi har gjennomført en stor trafikktelleaksjon og for første gang fått et reelt tallgrunnlag på bordet, sier Halvor Grønlund i COWI. Han er oppdragsleder for rapporten.

– Simuleringene finner ikke at rampetrafikken på E18 blir mer forsinket av fergetrafikken enn de ellers gjør i dag. Dette er viktige funn. Det har vært avgjørende for Statens Vegvesen at rampetrafikken ikke forhindres.

Tre mulige tiltak

Når det gjelder trafikksituasjonen ut fra selve fergeterminalen – og området rundt Vippetangen har COWI foreslått enkle løsninger som vil bedre trafikkavviklingen betydelig.

Plan og utbyggingsdirektøren i Oslo Havn, Espen Dag Rydland, er fornøyd med at det foreligger konkrete og fullt ut realistiske forslag på bordet for å sikre at samlokalisering av fergene vil medføre god trafikkflyt.

– COWI har blant annet sett på trafikksituasjonen med minst mulig avstand mellom fergeankomstene, på kun 30 minutter. Hvis man for eksempel øker den avstanden til en time, vil man sikre bedre plass på kaiområdet og bedre flyt for trafikken som skal ut av den siste ankomne fergen, sier Rydland.

– Dette viser at samlokalisering på Vippetangen har den nødvendige fleksibiliteten til å håndtere trafikken.

Rådgivingsselskapet trekker også i sin rapport fram at det i dag kun er ett felles bilfelt ut fra kaia på Vippetangen. En løsning COWI peker på er etablering av ett felt for de som skal østover langs E18, og et eget felt for de som skal vestover. Rydland er tydelig på at mest optimal utkjøring på havneområdet er noe Oslo Havn skal se nærmere på i forbindelse med detaljreguleringen.

Videre trekker COWI fram at trafikklysene i området ikke forholder seg til fergetrafikken.

Tidligere har man benyttet egne signalplaner for trafikklysene, som sørger for en lengre periode med grønt lys når fergene tømmes. Dette innebærer at når en ferge kommer til havn, blir lysene i området grønne i lengre tid, slik at trafikken går raskere og mer effektivt. Men disse signalplanene er ikke lenger i bruk. COWI trekker fram at å gå tilbake til disse signalplanene ville være ideelt for fergetrafikken på Vippetangen.

Rydland og Oslo Havn mener også dette er en svært effektiv løsning.

– Dette vil utvilsomt forbedre trafikkflyten i området og gi en effektiv håndtering av fergetrafikken, sier Rydland.

Fristille Filipstad

Rydland tror og håper at de som er bekymret for trafikksituasjonen på Vippetangen blir beroliget av funnene og forslagene til tiltak som kommer frem i COWIs rapport fra mars 2023.

– Dessuten må vi ikke glemme hva vi får ved en samlokalisering av utenlandsfergene på Vippetangen. Vi får fristilt nye arealer på Filipstad. Her kan dagens terminalområde erstattes med sjøbad og grøntområder som kommer alle Oslos beboere og besøkende til gode. I tillegg får man arbeidsplasser og mange nye sentrumsnære boliger – og vi kjenner alle til det skrikende behovet for nye boliger i Oslo, sier Rydland før han fortsetter:

– Grepene fergeselskapene kan ta, for eksempel med justering av fergetider, er relativt små med tanke på hva Fjordbyen vinner på løsningen med samlokalisering av utenlandsfergene.

Vinn – vinn – vinn

Oslo Havn og Hav Eiendom er glade for at byrådet i sommer var tydelig på at Vippetangen er det riktige stedet å samle de to utenlandsfergene.

Dette sikrer ikke bare at en av Oslos siste indrefileter, Filipstad, kan få ytterligere 1400 nye boliger og at området kan åpnes mot sjøen. Samtidig vil man på Vippetangen få en ny og moderne byintegrert fergeterminal – som skal tilpasses og bli en del av det moderne bylivet i området. Rydland i Oslo Havn forsikrer at populære Salt og Vippa ikke berøres av samlokaliseringen. Disse har hele tiden ligget utenfor området som skal utvikles til fergeterminal.

Alternativet på Vippetangen sikrer også at man bevarer Kongshavn som godshavn, noe som er svært viktig for å sikre at stadig mer av godstrafikken inn og ut av hovedstaden flyttes fra veien til fjorden.

– De gode argumentene står i kø for å samlokalisere utenlandsfergene på Vippetangen. Vi er derfor veldig glade for at vi også kan berolige de som eventuelt er bekymret for trafikken at vi tallgrunnlaget på bordet, har identifisert mulige løsninger, og er trygge på at trafikksituasjonen i og rundt Vippetangen kan ivaretas ved hjelp av enkle grep, sier Rydland.

#filipstad #hav eiendom #oslo havn #vippetangen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0