Filipstad

3/11/2023
Arkitektur

Hav Eiendom styrker laget

– Ser frem til å realisere nye Filipstad.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
2/10/2023
Havner

Vinner på å samle fergene

Åpner for spennende byutvikling.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser